Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu

24. 3. 2023 MPSV ČR Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpoře dětských skupin se MPSV dlouhodobě věnuje. „Tuto formu péče o děti považujeme za naprosto klíčovou, a to nejen pro sladění soukromého a rodinného života rodičů. Pomoci dětské skupiny mohou také v boji s nerovnostmi na trhu práce. Chceme při návratu do zaměstnání pomoci zejména maminkám,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je v ČR jeden z nejvyšších v rámci EU, obdobně rozdíly v průměrné mzdě u nás patří k nejvyšším mezi evropskými zeměmi. „Zásadní vliv na snížení těchto nerovností má právě zajištění dostatečných kapacit služeb péče o malé děti. Proto této oblasti věnujeme velkou pozornost,“ dodal ministr.

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud vytvořeno zhruba 17 tisíc míst v dětských skupinách. V novém programovém období bude tato podpora pokračovat v rámci navazujícího Operačního programu Zaměstnanost plus. „Díky Národnímu plánu obnovy se však otevírá i nová možnost podpořit rozpočtově rozsáhlejší stavební projekty, které by obcím měly umožnit vytvořit trvalejší infrastrukturu pro péči o nejmenší děti,“ připomněl ministr Jurečka.

NPO představuje vládou schválený plán reforem a investic, který umožní využít prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility) pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Celkem má MPSV v rámci Národního plánu obnovy k dispozici cca 6 miliard korun na podporu vzniku nových dětských skupin.

Nová výzva z Národního plánu obnovy je určena především pro obce. Neziskové organizace však již mají možnost na podporu vzniku nových dětských skupin žádat z výzvy z Operačního programu Zaměstnanost plus.