Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony Kč

29. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

Zastupitelé Středočeského kraje schválili celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.

Středočeský kraj

Cílem programu je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace, kdy maximální dotace pro kraj činí 4 miliony korun. „Rozhodli jsme se v letošním roce do výzvy zapojit, jelikož jsme si vědomi situace, se kterou se musí i obchody v malých obcích v současné situaci potýkat. Zejména pak s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek pomocí,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Kraje na základě výzvy mohly upravit podmínky programu tak, aby bylo možné dotační program co nejefektivněji využít. Nastavením podmínek by došlo k zamezení rozložení finanční sumy na minimální částky podpory, které by v konečném důsledku při rozdělení mezi všechny žadatele byly pro příjemce neúčelné. „Z alokace 4 milionů korun od MPO jsme se nakonec rozhodli uspokojit i žádosti mimo hospodářsky a sociálně ohrožená území. Konkrétní částka podpory totiž dosahuje v průměru 75 000 korun na prodejnu, což je zcela jistě dle našeho názoru efektivní pomocí, a to zejména s ohledem na ceny energií, které se dotkly téměř všech. Nad rámec alokace jsme připraveni z krajského rozpočtu podpořit také další žadatele tak, abychom uspokojili veškeré došlé žádosti,“ vysvětluje náměstek Kašpar.

Program je finančně kryt z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu: Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ Podpora provozního financování v roce 2022.

Michal Kroutil