Pokuta 150 000 korun za dělení zakázky na právní služby pro městskou část Praha 3

3. 4. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pravomocně pokutu ve výši 150 000 korun městské části Praha 3 za nezákonné uzavírání smluv na právní služby bez provedení zadávacího řízení. Pokuta byla uložena příkazem, proti němuž zadavatel nepodal odpor.

ÚOHS

Zadavatel v letech 2019 až 2021 uzavřel s řadou subjektů více než osm desítek smluv na externí právní služby za více než 4 miliony korun bez DPH, u nichž měl postupovat v některém z druhů zadávacích řízení určených pro podlimitní, případně i nadlimitní veřejné zakázky.

Zadavatel se měl řídit pravidly pro služby pravidelné povahy, podle nichž má stanovit předpokládanou cenu zakázky (a tedy i druh zadávacího řízení, který má použít) na základě skutečné ceny uhrazené za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců. Smyslem ustanovení o zakázkách pravidelné povahy je, aby se zadavatel v případě veřejných zakázek pravidelné povahy nemohl vyhnout jejich zadávání v režimu zákona tím, že by předmětné plnění „rozdrobil“ do většího množství dílčích smluv. Právě tak ovšem zadavatel v tomto konkrétním případě postupoval.