Kraj Vysočina využije evropské peníze na další provoz a rozvoj systému elektronického zdravotnictví

21. 4. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Kraj Vysočina je od roku 2018 provozovatelem Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví na základě pověření od ministerstva zdravotnictví. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný bude nyní kraj žádat o přibližně 20 milionů korun z evropského programu na další provoz a rozvoj systému elektronického zdravotnictví. Dotace by měla pokrýt 80 % nákladů, zbývající část uhradí kraj ze svého rozpočtu.

Kraj Vysočina

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví slouží k přeshraničnímu předávání vybraných údajů o pacientech v rámci EU. Pro pacienty to znamená snadnější možnost ošetření v zahraničí, v několika evropských zemích už také funguje přeshraniční eRecept. Ten umožňuje českým občanům vyzvednout si v zahraniční lékárně recept předepsaný jejich lékařem doma. Do roku 2025 by měl být navíc dokončený systém systém, který umožní výměnu zdravotnické dokumentace včetně laboratorních či propouštěcích zpráv a rentgenů. Provoz národního kontaktního místa zajišťují IT specialisté z krajského odboru informatiky.

Prostřednictvím nemocničního informačního systému je k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví připojeno všech pět nemocnice zřizovaných Krajem Vysočina. „Naší snahou samozřejmě je, aby se do té komunikace zapojilo co nejvíc subjektů, co nejvíc nemocnic na území Evropské unie a České republiky, zdaleka ne všechny toho zatím využívají. Ale spěje to postupně k tomu, aby všechna zdravotnická zařízení mohla komunikovat elektronicky a mohla tak umožnit předávání dokumentace,“ řekl tento týden novinářům na pravidelné tiskové konferenci po jednání Rady Kraje Vysočina hejtman Vítězslav Schrek.