Vysočina a digitalizace

11. 5. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Kraj Vysočina zaujímá v rámci České republiky centrální polohu. Je pro něj charakteristická členitost území Českomoravské vrchoviny, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení. Rozlohou (téměř 6800 km2) se totiž Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – pouze čtyři kraje jsou rozlehlejší, počtem obyvatel 504 tisíc obyvatel však mezi kraji Česka představuje třetí nejnižší lidnatost.

Kraj Vysočina

Z toho plyne rozdrobená sídelní struktura, když na území pěti okresů a 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) je v kraji 704 obcí. Obec na Vysočině má v průměru 716 obyvatel, tedy nejméně ze všech krajů České republiky. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně než 500 obyvateli. Malá vesnice Třeštice na Jihlavsku se 160 obyvateli však získala druhé místo v celostátním kole loňském ročníku soutěže Vesnice roku. Region je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší, nacházejí se v něm též vodohospodářsky významné vodní plochy a zdroje vody. Územím kraje prochází hlavní evropské rozvodí (Dunaj, Labe), historická zemská hranice Čech a Moravy, a rovněž hlavní dálniční trasa D1.

Třeštice, Vesnice roku 2022 v Kraji Vysočina
Třeštice, Vesnice roku 2022 v Kraji Vysočina

Ekonomická výkonnost kraje zůstává za celorepublikovým průměrem. Jeho podíl na hrubém domácím produktu ČR se pohybuje kolem 4 %. V roce 2021 činil hrubý domácí produkt na 1 obyvatele kraje více než 460 tisíc Kč, tj. kolem 81 % republikového průměru. Strategická poloha Vysočiny v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale rovněž výzkum a vývoj. Kraj má poměrně stabilizovanou síť základních a středních škol, působí zde jedna vysoká škola – Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Zdravotnická péče je koncentrována především v šesti nemocnicích, celý obor v kraji však má významnou elektronickou podporu. K pozitivům kraje patří nízká kriminalita a nízká míra nezaměstnanosti.

Kraj Vysočina nabízí dobré příležitosti pro letní i zimní pobytovou turistiku i možnost návštěvy řady cenných historických a kulturních památek. Na území kraj se nacházejí tři památky zapsané do seznamu UNESCO. Je to městská památková rezervace Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Unikátní je i Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově a vodní nádrž Dalešice na řece Jihlavě, jejíž 100 m vysoká sypaná hráz je nejvyšší svého druhu v ČR.

Mezi pozitiva Kraje Vysočina patří jeho postavení při uplatnění informačních technologií včetně digitalizace veřejné správy. Digitalizaci se kraj věnuje dlouhodobě, je provozovatelem Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a nově například dokončuje práce na tzv. elektronických zahraničních eReceptech, které pacientům umožní vyzvedávat si své léky v zahraničních lékárnách, a naopak cizincům zpřístupní vyzvednutí léků na území Česka. Kraj také podporuje snahu o zrychlení a elektronizaci stavebního řízení prostřednictvím krajského portálu územního plánování a připravuje novou službu pro urychlení správních procesů ve stavebním řízení. Stejně jako ve všech krajích se také tady pracuje na realizaci projektu Digitálně technické mapy, ale postup zde je intenzivnější, neboť kraj provozuje technické prostředí tohoto systému a dat také pro ostatní kraje. Kromě toho je nutné zlepšovat a rozšiřovat také projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve spolupráci s policií v kraji se uskutečňuje řada preventivních programů a vzdělávacích aktivit. Vše, co dělá Kraj Vysočina v oblasti digitalizace, představil před časem hejtman Vítězslav Schrek v Jihlavě na konferenci „Digitální informační agentura – přerod českého eGovernmentu.“ Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš při této příležitosti řekl: „Vysočinu chápu jako jeden z krajů, který je příkladný. A je často tvůrcem strategií, které můžou být inspirativní pro jiné regiony v oblasti digitalizace – ať už jsou to datové sklady či další řešení, která dokáže Vysočina poskytovat státu jako celku. Je to ideově podobné platformě, kterou jsme zvolili pro řízení české digitalizace v nastávajícím období, a to je silná centrální instituce – Digitální informační agentura.“

Kraj Vysočina – Region informačních technologií
Kraj Vysočina – Region informačních technologií

Kraj Vysočina je dlouholetým účastníkem a pravidelným partnerem konference ISSS v Hradci Králové a patří při zavádění a využívání ICT oprávněně mezi leadery. Také v letošním roce se s novinkami, které v kraji realizují na poli digitalizace seznámíme. Konference ISSS 2023 se koná již 15. a 16. května 2023 v Hradci Králové.

-as-