Nové hřiště, pouliční osvětlení i opravené cesty. Liberecký kraj rozdělí v Programu obnovy venkova téměř třicet milionů

19. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

Bezmála třicet milionů korun rozdělí Liberecký kraj v rámci Programu obnovy venkova. Podpora je určena obcím a svazkům obcí. Celkem odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel 110 žádostí. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotací musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Liberecký kraj

„Jednotlivé obce na území Libereckého kraje žádají o dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravy návsí a náměstí, na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parků, alejí a sadů, dále na opravu a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy či parkovišť. Svazky obcí předkládají žádosti o dotaci na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a na integrované projekty venkovských mikroregionů,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ze 77 obcí se sešlo 98 žádostí o dotaci v celkové výši 30 783 397,70 korun, přičemž celkové výdaje na projekty převýšily sto milionů. Částka, vyhrazená v programu pro obce, činila 20 000 000 korun. Po jejím navýšení byla výsledná suma k rozdělení pro obce celkem 22 982 079 korun.

Na základě výsledků hodnocení Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje doporučil podpořit 72 projektů, jejichž celková částka dotace činila 22 348. 783 korun v plné výši. Zbývající částku do výše alokace, tj. 633 296 korun navrhl výbor rozdělit mezi pět projektů, které získaly stejné bodové ohodnocení.

V Jílovém u Držkova, Jestřebí, Prysku či Všeni pořídí nové, úspornější pouliční lampy, Bílý Potok pod Smrkem vybuduje nové multifunkční hřiště u základní školy, lidé v Tatobitech, Kravařích anebo Habarticích se dočkají opravených ulic, Horní Libchava obnoví historickou cestu – alej, která vede k Manušickým rybníkům a v Brništi opraví hřbitovní zeď.

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel též celkem 12 žádostí o poskytnutí dotace od dobrovolných svazků v celkové výši 6 378. 350 korun. Celkové výdaje na projekty činily 14 milionů. Částka pro dobrovolné svazky obcí určená pro přerozdělení byla zprvu 5 200 000 korun, po navýšení 6 378 350 korun. Hodnotící výbor navrhl podpořit všech 12 projektů v plné výši.

Mikroregion Císařský kámen si tak bude moci pořídit nové vozidlo s pracovní plošinou, Mikroregion Český ráj zase získá společné technické vybavení, které budou obce využívat například při kulturních a sportovních akcích. Mikroregion Jizera nakoupí společnou komunální techniku a vybavení na udržování veřejných prostranství.

Dotace jsou určeny pro venkovské obce v Libereckém kraji tak, jak je definuje Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Podle ní je to 182 obcí, které v součtu představují 25 % obyvatelstva a 69 % rozlohy Libereckého kraje.

Původně byla vyhrazena na podporu obnovy venkova částka 25,2 milionu korun. Vzhledem k úspoře peněz z ukončených vyúčtovaných projektů a vyšším daňovým příjmům za loňský rok se částka navýší o dalších 4 161. 216 korun.

„Těší mě, že částka, kterou kraj dává do Programu obnovy venkova, je řadu let víceméně stabilní a nezaznamenává výraznější výkyvy. Ta letošní je totožná s částkou z roku 2019, kdy byla nejvyšší v historii kraje – přes 29 milionů korun. Minulý rok kraj rozdělil přes 26 milionů, v roce 2021 to bylo 27,2 milionu. Roku 2020 příspěvek kvůli restrikcím přijatým k udržení vyrovnaného krajského rozpočtu v souvislosti s koronavirovou pandemií činil pouze 20 milionů a v roce 2018 kraj poskytl přes 28 milionů korun,“ poznamenal hejtman Martin Půta.