Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy, na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti

26. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů. Navíc nově od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.

Ministerstvo životního prostředí

„Cestu k renovacím a úsporným opatřením si skrze Novou zelenou úsporám našly statisíce majitelů zejména rodinných ale i bytových domů. Domácnosti zrenovovaly své byty a domy tak, aby odpovídaly dnešním nárokům na moderní a úsporné bydlení, a hlavně, aby trvale ušetřily náklady na vytápění nebo na teplou vodu a mnozí i na spotřebu elektřiny. Nyní bychom rádi ještě více narovnali podmínky pro nízkopříjmové obyvatele bytových domů, kteří nedosáhnou na podporu z programu Nová zelená úsporám Light,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Zateplení budov, budování obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v rámci komunitní energetiky je cesta k úsporám – finančním i energetickým.“

Majitelé bytových domů a bytových jednotek zareagovali na energetickou krizi spojenou s probíhající válkou na Ukrajině a počet žádostí o dotace v NZÚ se oproti loňskému květnu téměř zpětinásobil. Největší zájem mají žadatelé o komplexní zateplení. Po vydání novely vyhlášky Energetického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny z fotovoltaiky v bytových domech, a schválení tzv. Lex OZE I, který zjednodušuje celý proces instalace obnovitelných zdrojů do 50 kWp, narůstá i zájem o podporu budování fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty žádostí rostou, stále je zde velké množství bytových domů, které prozatím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neúsporné.

„Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ připomíná Petr Hladík.

Nově přidáváme: Bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách SVJ (společenství vlastníků jednotek) nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

„Vím, jak složité je rozhodování ve společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav na renovace domu je často existenčně ohrožuje. Právě proto cílíme parametry připravované výzvy na domy ve vlastnictví majitelů bytových jednotek a bytových družstev. Nové programové období Nové zelené úsporám bude tak bohatší o rozšířenou nabídku pro bytové domy,“ konstatuje Petr Hladík.

„Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav. Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat. Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejich podílu na nákladech za renovaci.“

V praxi to znamená, že SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční platby do fondu oprav neměly o tolik navýšit. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit.

„Peníze poskytneme zálohově, žadatelé si pak nemusí brát tak vysoké úvěry, nebo mohou poskytnuté prostředky použít jako mimořádnou splátku úvěru a tím výrazně snížit úroky,“ vysvětluje Petr Valdman.

„Věříme, že nastavené podmínky budou dobrou motivací a přesvědčí nízkopříjmové domácnosti o výhodnosti důkladnější renovace domu. Nebavíme se jen o zateplení, žadatelé mohou do žádosti přidat i další opatření, například výměnu zdroje energie nebo fotovoltaiku. Vyššími jednotkovými dotacemi zvýhodníme komplexní renovaci bytového domu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V souvislosti s podporou domácností s nižšími příjmy v oblasti bytových domů dojde i k doplnění v programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v zateplených domech, kde v ostatních bytech již byla okna vyměněna, umožní program výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech, tj. dostanou až 12 tisíc korun na výměnu každého okna.

Bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Standardní nabídka dotací pro bytové domy přichází ve vylepšené verzi. Stejně jako u ostatních výzev se zjednoduší administrace žádosti, k doložení realizace již nebude nutné dokládat faktury. Zvýhodněné budou celkové rekonstrukce i jednotkové dotace u komplexního zateplení.

Nově přidáváme: Bytové domy ve vlastnictví obcí

„Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace tak může dosáhnout výše až 75 % vynaložených nákladů, nebo dle limitů veřejné podpory,“ vysvětluje ministr Hladík. Obce mohou žádat o podporu všech typů opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset obce předkládat účetní doklady.

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmínek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn. Žadatelé tak nemusí mít žádné obavy, program se od září opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů.