Zlínský kraj je lídrem v přípravě Digitální technické mapy, chce ji spustit už letos v říjnu

31. 5. 2023 Zlínský kraj Veřejná správa online

Podrobné informace o stavebních a technických objektech v území nabídne Digitální technická mapa, kterou aktuálně připravuje Zlínský kraj. Stane se užitečným pomocníkem při stavební a projektové přípravě, evidenci majetku nebo územním plánování. Kraj nyní dokončuje informační systém této mapy a import dat, aby ji mohl spustit už v říjnu letošního roku. Současně připravuje další projekt, v rámci kterého doplní datový fond o další sítě dopravní a technické infrastruktury.

Zlínský kraj

Potřebné doplnění datového skladu připravované Digitální technické mapy, která bude obsahovat podrobné informace o stavebních a technických objektech v území, chystá Zlínský kraj. Půjde o domapování technické a dopravní infrastruktury v majetku obcí, především vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení a místních komunikací, v rozsahu zhruba 2500 až 3500 kilometrů.

„Do digitální podoby se nám doposud podařilo převést asi 1000 kilometrů sítí technické infrastruktury a zhruba 2300 kilometrů dopravní infrastruktury. Jde o sítě ve vlastnictví kraje a část sítí ve vlastnictví obcí. Zatím nebylo možné zdigitalizovat všechny sítě ve vlastnictví obcí. Úplnost informací je ale pro budoucí uživatele velmi důležitá, proto nyní přistupujeme k doplnění potřebných údajů týkajících se obecních sítí tak, aby datový fond byl co nejkompletnější,“ uvedl krajský radní pro digitalizaci Jiří Jaroš.

Spuštění digitálních technických map (DTM) podle novely zeměměřického zákona chystají v současné době ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním všechny kraje. Zlínský kraj je v tom mezi kraji díky svým dlouholetým zkušenostem průkopníkem a lídrem. Aktuálně dokončuje informační systém této mapy a import dat. Chce ji spustit už letos v říjnu.

Digitální technická mapa se bude skládat ze základní prostorové situace (podrobného polohopisu) a dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí). Sloužit bude ke sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Využijí ji města a obce, stavebníci nebo složky Integrovaného záchranného systému, a to například pro stavební a projektovou přípravu, evidenci majetku nebo územní plánování. Většina údajů bude publikována prostřednictvím mapového klienta nebo prohlížecích služeb, případně budou data k dispozici ke stažení.

„Digitální technická mapa kraje se bez přehánění stane revolucí v oboru. Díky ní bude možné všechny sítě dopravní a technické infrastruktury vyhledat snadno a rychle na jednom místě, a to navíc s garancí kvality a zdroje dat,“ uzavřel Jiří Jaroš.