Poslanci schválili novelu zakázkového zákona, zefektivní nákup IT služeb státem, omezí byrokracii a prostor pro korupci

31. 5. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Díky ní bude možné za přesně daných podmínek chápat stát jako jednoho zadavatele, čímž dojde k omezení plýtvání s veřejnými penězi. Novela také omezí byrokracii, zjednoduší zadávání veřejných tendrů a zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech. Její přijetí uvádí zakázkový zákon do souladu s unijním právem, stát se díky tomu vyhne mnohamilionovým sankcím. Novela teď ze Sněmovny zamíří k podpisu prezidentovi.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek. „Je to významný krok zejména v souvislosti s kybernetickou bezpečností nebo nastupujícím trendem cloudových řešení. Výrazně zefektivní a zlevní vnitřní chod státu a služby občanům. Stát díky tomu také získá lepší vyjednávací pozici s dodavateli a nebude zbytečně platit za stejnou službu víckrát. Výrazně se zjednoduší sdílení know-how například mezi jednotlivými ministerstvy,“ dodává místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Novela také snižuje administrativní zátěž například prostřednictvím digitalizace. Zadavatel bude mít právo poskytnout ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím elektronického nástroje namísto zasílání dokumentů. Novela přináší celou řadu zjednodušení i při zadávání veřejných tendrů.

Na začátku května Senát i přes ostrý protest protikorupčních organizací vrátil novelu zakázkového zákona s požadavkem na zvýšení limitů u zakázek malého rozsahu. Další pozměňovací návrh požadoval úpravu týkající se střetu zájmů. Oběma tématům se ministerstvo pro místní rozvoj velmi intenzivně věnuje.

V případě schválení senátního návrhu by český stát měl jedny z nejvyšších limitů u zakázek malého rozsahu v EU. Jde přitom o zakázky, u kterých není nutná transparentní veřejná soutěž. Celkový objem těchto zakázek včetně různých výjimek či sektorových podlimitních zakázek dosáhl v minulém roce 512 miliard korun. Navrhovaným opatřením by se jejich objem zvýšil na cca 700 miliard korun.

MMR se nebrání úpravě limitů, ale chce v této záležitosti postupovat komplexně. Resort kvůli tomu vytvořil pracovní skupinu, ve které jsou zástupci samospráv i protikorupčních organizací. „Nejdříve musíme vyhodnotit data o těchto zakázkách. Úprava limitů musí jít ruku v ruce s nastavením společných pravidel a kontrolou. Do konce roku v této věci předložíme věcný záměr,“ prohlásil Bartoš.

Senát také požadoval úpravu, která by pomohla zamezit tomu, aby veřejné zakázky získávaly společnosti ovládané například členy vlády. Ministr Bartoš obdobný návrh prosazoval už na jednáních parlamentních výborů i během třetího čtení ve Sněmovně, kde ale nezískal potřebnou podporu. Tato opatření směřující k omezení korupce plánuje Bartoš prosazovat při dalších úpravách zákona o střetu zájmů.