Zástupci Olomouckého kraje s dalšími představiteli řešili evropské dotace, energetiku a rozvoj vzdělávání

1. 6. 2023 Olomoucký kraj Regiony

Hlavním tématem dalšího zasedání Regionální stálé konference (RSK) Olomouckého kraje byla energetika a evropské dotace. Debata se dotkla také rozvoje vzdělávání v kraji. O aktuální situaci a řešení do budoucna jednali ve čtvrtek 25. května zástupci kraje, společně se zástupci měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc a také Ministerstva pro místní rozvoj.

Olomoucký kraj

„Oceňuji snahu partnerů z území kraje řešit aktuální energetickou situaci. Je to velmi důležité téma, o kterém je potřeba nejen jednat, ale hlavně konat, schvalovat projekty a pomáhat zlepšit energetickou situaci. Dnešní jednání proto vyústilo v ustavení pracovní skupiny Energetika při RSK,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Na programu jednání byl také plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Zástupci schválili aktualizaci seznamu projektů středních škol, které tak budou podpořeny z evropských fondů prostřednictvím Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje.

„V našem kraji už o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu požádalo deset škol. Dnešní rozhodnutí umožní dalším středním školám čerpat dotace na investiční projekty“, konstatoval radní pro evropské projekty a investice Petr Lysek.

Důležitým bodem programu byl Národní plán obnovy, konkrétně rozvoj regionálních kulturních a kreativních center a revitalizace území se starou stavební zátěží.