Regulace životního stylu

Česko je jednou z nejsvobodnějších zemí

5. 6. 2023 Obec a finance Ostatní

Podle zprávy Liberálního institutu se Česko v letošním žebříčku Nanny State Index umístilo na 29. místě z 30 zemí a udrželo si tak pověst bašty svobody v oblasti životního stylu. Přístup naší země k regulaci potravin, nápojů, alkoholu a e-cigaret zůstává do značné míry volný. Přetrvává však úplný zákaz kouření v restauracích zavedený v roce 2017. Ačkoli se Česko obecně vyhýbá nadměrným státním zásahům, přetrvává riziko, že budou nepřímo zavedena opatření tohoto typu.

Nanny State Index (NSI) je žebříček nejlepších a nejhorších evropských zemí, kde se nejlépe jí, pije, kouří a vapuje, který pomocí bodového systému hodnotí 30 zemí ve čtyřech kategoriích (potraviny a nealkoholické nápoje, alkohol, elektronické cigarety, tabák).

Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu, jenž vydává Nanny State Index v České republice, komentoval letošní výsledky: „Nemáme úplně dobrý překlad pro anglický výraz nanny state, což představuje situaci, kdy se nám stát chová jako chůva. Možná je to tím, že na rozdíl od britské vlády se nás ta naše nesnaží tak moc vychovávat, jak ostatně ukazuje i samotný právě zveřejněný index. Pouze ve zdanění tabáku jsme na tom hůře než evropský průměr.“

„Od některých politiků a od některých poradců v NERVu však zaznívají nebezpečné hlasy, že by nás vláda měla danit a vychovávat více. Nenechme si vzít svoji svobodu žít, jak chceme,“.

Německo se opět umístilo na prvním místě jako nejsvobodnější země Evropy s nejmenším počtem regulací. Česko a Itálie se umístily na druhém a třetím místě, pokud jde o liberální přístup k volbě životního stylu svých občanů.

Nově zařazená země do indexu, Turecko, je v současnosti nejméně svobodnou zemí v Evropě, pokud jde o zákazy, zdanění a regulaci konzumace potravin a nealkoholických nápojů, alkoholu, tabáku a elektronických cigaret. Druhé a třetí nejhorší místo v letošním Indexu obsadily Norsko a Litva.

Nanny State Index sleduje regulaci životního stylu v Evropě od roku 2016. V nejnovějším vydání indexu vlády rozšiřují rozsah a objem omezení spotřebitelské volby o nové regulace a daně na potraviny a nealkoholické nápoje, alkohol, tabák a e-cigarety. Existují pouze ojedinělé příklady zrušení paternalistické politiky, jako je Norsko, které zrušilo daň na sladké potraviny a nápoje, ale celkový trend v Evropě směřuje k větší regulaci a vládním zásahům. A to navzdory všem důkazům, které poukazují na to, že paternalistické regulace nemají na zdravotní výsledky žádný přínos.

Christopher Snowdon, vedoucí oddělení ekonomie životního stylu v Institute of Economic Affairs a autor Nanny State Indexu 2023, k výsledkům České republiky uvedl: „Česká republika je jednou z nejsvobodnějších zemí, pokud jde o regulaci životního stylu, ale Češi by neměli usnout na vavřínech. Bojovníci za paternalistický stát neustále prosazují nová omezení společenských svobod a Česká republika má k dokonalosti daleko. Daně z tabáku jsou nyní po zohledně ní příjmů nad průměrem EU a zákaz kouření zavedený v roce 2017 je třeba zmírnit.“

Tab 1. Celkové výsledky Nanny State Indexu 2023 (řazeno od nejhorší, nejvíce paternalistické země)
Poř. Země Alkohol (33,3 %) E-cigarety (16,7 %) Potraviny/nealko (33,3 %) Tabák (16,7 %) Celkem (100 %) Pořadí 2021
1 Turecko 22,7 14 5,7 11,8 54,2 -
2 Norsko 18,1 13,9 0,7 10,6 43,3 1
3 Litva 18,5 11,5 3 9,9 42,9 2
4 Finsko 15,4 10 1,3 9,9 36,6 3
5 Maďarsko 2,7 10,6 10 12,3 35,6 4
6 Irsko 16,9 1,3 4,3 12,3 34,8 7
7 Estonsko 11,1 9,7 2,3 10 33,1 6
8 Lotyšsko 11 9,1 4 6,3 30,4 4
9 Polsko 8,7 7,4 4,3 9 29,4 9
10 Švédsko 14,5 5,9 1 7,6 29 10
11 Velká Británie 6,7 1,3 7 13,4 28,4 12
12 Slovinsko 7,4 7,7 1,3 10,8 27,2 14
13 Francie 8,1 2,8 3 11,9 25,8 15
14 Chorvatsko 6,9 5,3 2,3 10,4 24,9 13
15 Nizozemsko 4,7 7,1 0 10,3 22,1 18
16 Rumunsko 4,6 5,3 0 12 21,9 16
16 Dánsko 2,4 7,5 2,7 9,3 21,9 25
18 Řecko 3,1 8 0 10,7 21,8 11
19 Portugalsko 4,4 7,6 1,6 7,6 21,2 17
20 Kypr 4,5 7,9 0 8,7 21,1 19
21 Rakousko 5 6,2 0 7,2 18,4 20
22 Belgie 1,7 6 1 9,1 17,8 20
23 Malta 5,9 1,7 0 9,5 17,1 23
24 Bulharsko 3,9 1,8 0 11,1 16,8 22
25 Slovensko 2,7 4,5 0 8,4 15,6 23
26 Španělsko 2,9 3 0,7 8 14,6 27
26 Lucembursko 3,7 5,3 0 5,6 14,6 28
28 Itálie 3,6 2,7 0,7 7,4 14,4 26
29 Česko 2,5 1,7 0 8,9 13,1 29
30 Německo 2,3 2,1 0 5,6 10 30

Podrobné hodnocení za každou zemi a metodika studie

Mezi hlavní závěry zprávy patří:

  • Většina evropských zemí nadále rozšiřuje rozsah a objem paternalistických zásahů do každodenního života svých občanů prostřednictvím zákazů, zvyšování daní z hříchů a rozsáhlého byrokratického dodržování předpisů v odvětvích, která jsou považována za škodlivá.
  • Od roku 2017 platí rozsáhlý úplný zákaz kouření v restauracích, který nedovoluje žádné výjimky a ukládá pokuty až do výše 5000 Kč pro jednotlivce a 50 000 Kč pro podniky, které předpisy poruší. Přestože by mohl být zmírněn (např. umožnit oddělené kuřárny jako v jiných zemích), nestalo se tak.
  • Na druhou stranu, e-cigarety se v Česku potýkají s minimálními zásahy státu. Neexistují zde žádné zákazy reklamy, nejsou zde daně z hříchu a vaping je omezen pouze na omezeném počtu veřejných míst, čímž se Česko pozitivně liší od svých evropských protějšků.
  • V Česku jsou nízké daně na víno a pivo, není zde zavedena povinná zavírací doba ani nejsou zakázány propagační akce, jako jsou happy hours v barech, a obecně je povolena neomezená reklama na alkohol s určitými omezeními na určitých venkovních plochách, například u škol.
  • Pokud jde o politiku kontroly potravin a nealkoholických nápojů, Česko na rozdíl od jiných zemí tyto výrobky nezdaňuje dodatečnou spotřební daní, což svědčí o minimálním regulačním přístupu.