Další obce využívají nabídku Středočeského kraje a žádají o dar na péči o vysazené stromy

2. 6. 2023 Středočeský kraj Dotace

Středočeský kraj finančně podporuje obce v péči o nově vysazené stromy. Na každý strom, který byl pořízen za peníze z národních zdrojů, mohou obce získat dar 1500 korun. V rozpočtu kraje na letošní rok je na tento program vyčleněno 2 miliony korun. O dar nyní požádaly další tři obce.

Středočeský kraj

Podle Pravidel 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů mohou žádat na následnou péči o částku 1500 korun na jeden vysazený strom.

Rada kraje dnes žádosti obcí podpořila, konečné slovo bude patřit zastupitelstvu. Tři obce si rozdělí celkem 346 500 korun podle počtu vysázených stromů. „Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat o dar na následnou péči. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny kůlů, kotvení a podobně,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. O příspěvek tentokrát požádaly obce Mnichovo Hradiště, Sány a Dvory.

Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí. Žádosti o dar v rámci Programu 2023 a schválených pravidel lze posílat až do konce letošního roku, respektive do vyčerpání fondu.

Michal Kroutil