Zakázka může být skryta i v kupní smlouvě, pokuta pro Moravskou Třebovou dosahuje 400 000 korun

21. 6. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v rámci řízení o rozkladu uložil městu Moravské Třebové pokutu ve výši 400 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Město v tomto specifickém případě zadalo veřejnou zakázku mimo zadávací řízení, přičemž úplatu poskytlo formou slevy z kupní smlouvy.

ÚOHS

Město Moravská Třebová prodávalo pozemky pro výstavbu obchodního centra, přičemž prostřednictvím dodatků k této smlouvě zavázalo kupujícího, že na uvedených pozemcích vybuduje dopravní a technickou infrastrukturu. Za toto plnění mu pak poskytlo slevu z kupní ceny, a to ve výši přes 25 milionů korun bez DPH.

Podle předsedy ÚOHS se tak jednalo o veřejnou zakázku na stavební práce, která byla zadána bez zadávacího řízení nebo jiného zákonem stanoveného postupu. Soutěž o veřejnou zakázku spočívající v provedení stavebních prací na vybudování infrastruktury byla postupem zadavatele zcela vyloučena a vynakládání veřejných prostředků – úplaty spočívající v kompenzaci z ceny převáděných pozemků – proběhlo netransparentním způsobem.

Předseda ÚOHS nicméně snížil původní prvoinstanční pokutu na 400 000 korun, protože tato částka odpovídá závažnosti porušení zákona ze strany obviněného a zároveň je přiměřená vzhledem k provinění obviněného.