Veřejnost může nově připomínkovat územní plány obcí Kraje Vysočina online

28. 8. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Kraj Vysočina vytvořil aplikaci „Projednávání územních plánů“ online. Tuto aplikaci zároveň nabízí všem úřadům územního plánování, které tak mohou přes krajskou aplikaci projednávat své územní plány nebo jejich změny s veřejností.

Kraj Vysočina

Novinkou je, že veřejnost může nahlédnout do dokumentace projednávaného územního plánu prostřednictvím jednoduché webové aplikace. Veřejnost má možnost prostřednictvím této aplikace vytvořit připomínku, ke které může připojit zákres dotčeného území přímo do jednotlivých projednávaných výkresů. V rámci svého zákresu má uživatel možnost zjistit přesnou regulaci dané plochy.

Po vyplnění identifikačních údajů podatele bude připomínka automaticky vygenerována a odeslána na zadanou e-mailovou adresu. Pro řádné a zákonné uplatnění připomínek musí podatel dokument podepsat a doručit na místně příslušný úřad územního plánování.

Kraj Vysočina je tak prvním krajem, kde může veřejnost dokumentaci územního plánu prohlížet a připomínkovat online. Aplikace umožňuje vygenerovat připomínku z pohodlí domova prostřednictvím internetu.

Kraj Vysočina tak rychle reaguje na proces digitalizace státní správy a chce tak nabídnout obcím projednávat své územně plánovací dokumentace transparentně a v souladu s moderními trendy.

Petr Jirásek