Na krajském úřadě Ústeckého kraje se diskutovalo nad praxí ve vztazích škol a zřizovatelů

26. 9. 2023 Ústecký kraj Školství

Ředitelé škol a jejich zřizovatelé jsou vlastně manažery, kteří řídí vzdělávání na lokální úrovni. Ředitelé jsou vystaveni překážkám jako nadměrná administrativní zátěž, nebo nedostatečný počet podpůrných pracovníků ve vedení škol. Přístup zřizovatelů ke školám není v rámci oblastí jednotný.

Ústecký kraj

Organizace Aspen Institut Central Europe a Učitel naživo přijeli do Ústeckého kraje představit studii Topit a svítit dávno nestačí. Ta mapuje inspirativní praxe ve vztazích obcí-zřizovatelů a jejich základních škol. Poznatky studie lze však využít i na dalších úrovních vzdělávání.

„Odborná diskuze, během které byla studie představena, oslovila nejen ředitele škol Ústeckého kraje, ale i zástupce měst a obcí, jakožto zřizovatelů. Připojili se také pracovníci neziskových organizacích zaměřených na vzdělávání. Příklady dobré praxe jasně ukázaly, že je důležitá důvěra, otevřenost a partnerský vztah mezi školou a zřizovatelem. To vše usnadňuje komunikaci,“ popsala radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Diskutovalo se hlavně nad otázkami podpory pedagogického vedení, práce s řediteli, postavení pedagogů ve společnosti. Doporučení, jak k těmto otázkám přistupovat, studie obsahuje.