Zlatá popelnice 2023: nejlíp recyklují v Krkonoších

3. 10. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

Vítkovice, Jablonec nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou. V těcho obcích Libereckého kraje s vedli nejlépe stran třídění odpadů. Vyplývá to z výsledků 18. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice.

Liberecký kraj

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 18. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana Václava Židka z resortu životního prostředí a zemědělství. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL a. s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení) a ELEKTROWIN a. s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).

V roce 2022 vytřídil každý obyvatel Libereckého kraje v průměru 21,3 kilogramů vytříděného papíru, 14 kilogramů plastů, 15,6 kilogramů skla, 23,5 kilogramů kovů a půl kilogramu nápojových kartonů. „To je tedy bezmála 75 kilogramů vytříděného odpadu. Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 10. příčku v pomyslném pořadí krajů,“ sdělila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a. s.

Aktuálně mají v Libereckém kraji obyvatelé k dispozici více než 13 500 barevných nádob na tříděný odpad umístěných na veřejně přístupných místech. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo v kraji slouží v současnosti pro 116 obyvatel. Přitom ještě před třemi lety to bylo 132 obyvatel, kteří se o průměrné sběrné hnízdo dělili.

„Jsem rád, že obce hledají způsob, jak intenzifikovat třídění. Někde zavádějí vlastní svozové služby, jinde volí door-to-door systém. Pomáháme obcím se studiemi i budováním infrastruktury. I v těchto těžkých časech budeme hledat další cesty, jak podpořit obce v cestě k plnění cílů nového odpadového zákona pro rok 2035,“ sdělil radní Václav Židek

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s. – aktuálně je to 215 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již čtvrtým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer EKO-KOM, a. s.

Finanční odměnu od kraje získávají první tři v každé kategorii. „Všichni finalisté obdrží zcela nové originální skleněné plastiky, které vzešly z návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto ceny věnoval do soutěže Liberecký kraj,“ připomněl radní Václav Židek.

První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce od 501 do 2000 obyvatel (celkem 5 finalistů) a třetí kategorií jsou obce nad 2000 obyvatel (celkem 5 finalistů). Zvláštní kategorií je pak ocenění za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, za který je oceněna vždy jedna obec z každého okresu.

Soutěž má nové pravidlo, které se dotklo letošních výherců. Od příštího hodnoceného období, tj. za rok 2023, bude obec, jež se v dané kategorii umístila v posledních dvou letech, přecházejících hodnocenému období (tj. roky 2021 a 2022), na 1. až 3. místě, zařazena do Síně vítězů a obdrží čestný titul Příkladné město/obec v třídění odpadů. Tato obec pak nebude v následujících dvou letech zařazena do hodnocení soutěže. Obce, které budou do této síně zařazeny, obdrží plaketu od Libereckého kraje.