ÚOHS vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví

4. 10. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných zakázek.

ÚOHS

Cílem sborníku je předložit odborné veřejnosti věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí ÚOHS dotýkající se problematiky stavebnictví, která byla vydána v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období 01/2021 až 12/2022, a podat čtenáři stručné shrnutí merita projednávané věci v jednotlivých případech, jakož i nastínit některé úvahy prezentované v rámci uvedených rozhodnutí s cílem napomoci dobré zakázkové praxi.

Sborník zahrnuje zakázky na realizaci stavebních prací a souvisejících činností (zejména architektonické, projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě včetně dozoru) s výjimkou stavebních prací a souvisejících činností v oblasti dopravy, které byly obsaženy již v předchozím sborníku. Závěry vyjádřené v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají mnohdy přesah a dopad i na zakázky mimo sféru stavebnictví, v důsledku čehož tak mohou být tyto vyslovené závěry případně aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.