Topná sezóna začíná

16. 10. 2023 Teplárenské sdružení ČR Životní prostředí

Začátek topné sezóny se letos značně opozdil. Teprve nyní přichází výrazné ochlazení s průměrnou denní teplotou pod 10 °C. Některé teplárny podle klimatických podmínek už zahájily vytápění, i když ke standardnímu celodennímu vytápění přistoupí teplárny, jakmile bude splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty klesnou v místě trvale pod 13 °C, což by mělo nastat právě v tomto týdnu.

Teplárenské sdružení ČR

„Teplárny jsou po létě připravené na novou topnou sezonu, která si letos dala opravdu na čas. Obvykle se začíná topit kolem poloviny září. Aby se v září vůbec nezatopilo a topná sezóna začala až v polovině října jako letos, je naprosto výjimečné,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Spotřeba tepla na vytápění domácností je v letošním roce zatím skoro o 7 % nižší než vloni. Přestože září bylo extrémně teplé je zřejmé, že lidé teplem nadále výrazně šetří. Tradičně začínají teplárny s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách. Letos to vypadá podobně. Spíše pravidlem, než výjimkou bývá přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého babího léta ještě v průběhu září nebo začátkem října. V roce 2019 se začínalo s vytápěním 19. 9., v roce 2020 pak 26. 9., v roce 2021 se v září topilo jen od 20. do 25. 9., a vloni od 18. září. Letos se zahajuje v polovině října. Takový začátek topné sezóny je sice výjimečný, ale teplárny v teplejších oblastech už podobnou situaci se začátkem vytápění až v říjnu od roku 2000 zažily několikrát. Podle dlouhodobých průměrů se začíná s topením v ČR kolem 17. září.

Tab. 1. Teplotní průměry (s předpovědí ČHMÚ do neděle 15. 10.)
1.–30. 9. [°C] 1.–15. 10. [°C] 1. 9.–15. 10. [°C]
normál 1989/2018 13,2 9,9 12,1
září/říjen 2019 13,5 9,9 12,3
září/říjen 2020 14,2 10,2 12,8
září/říjen 2021 14,4 9,3 12,7
září/říjen 2022 12,2 10,6 11,6
září/říjen 2023 16,7 13,4 15,6
Tab. 2. Průměrné denní teploty v říjnu podle ČHMÚ [°C]
1. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. 5. 10. 6. 10. 7. 10. 8. 10. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 12. 10. 13. 10. 14. 10. 15. 10. 16. 10.
normál 1989/2018 11,2 11,2 10,8 10,3 10,3 11,0 10,5 9,9 9,4 9,4 9,4 8,7 8,3 8,7 9,0 8,3
září/říjen 2019 14,3 10,0 7,4 8,3 7,7 5,7 3,3 8,4 10,2 8,8 10,3 12,4 13,8 13,7 13,8 10,8
září/říjen 2020 11,0 13,8 16,7 13,0 10,6 11,5 10,8 11,1 12,5 9,4 6,4 5,9 5,4 6,2 8,0 6,3
září/říjen 2021 9,7 12,8 13,0 13,4 15,8 10,7 10,9 8,7 5,5 4,6 6,7 6,9 4,2 6,6 9,6 5,4
září/říjen 2022 10,3 10,9 10,5 9,8 11,2 11,4 12,0 11,9 7,9 10,9 9,7 8,6 9,6 11,1 12,8 14,9
září/říjen 2023 13,3 15,4 17,6 10,9 10,3 11,5 15,5 9,5 10,8 13,7 15,7 16,0 16,4 15,7 8,9 6,9

Pozn.: Červeně předpověď říjen 2023.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát (v případě letního času se měří o hodinu později.)

Přestože průměrné denní teploty místy zcela nenaplňují podmínky stanovené vyhláškou pro zahájení celodenního vytápění, řada tepláren už v minulých dnech reagovala na četné žádosti správců objektů o dodávku tepla pro vytápění. Ranní a večerní teploty totiž místy klesaly i pod 10 °C. Z tohoto důvodu teplárny zahájily tzv. temperování tedy přitápění bytů v ranních hodinách, zpravidla od 5 do 9 hodin a ve večerních hodinách od 18 do 22 hodin. Předávací objektové stanice jsou většinou vybaveny automatickou regulací, která při zvýšení venkovních teplot sama reguluje provozovaná zařízení a omezí vytápění, aby nedocházelo k plýtvání energií. Přitápění uvítaly zejména rodiny s malými dětmi a senioři. Otužilí zákazníci, kteří potřebu topit ještě nepociťují, mohou nechat topení vypnuté. V případě zvýšených požadavků na teplo je možné dohodnout s teplárnami individuální postup pro jednotlivé objekty, pokud to jejich technická zařízení umožní.