Vzniknou vzorové dokumenty pro smluvní dokumentaci s využitím BIM

18. 10. 2023 ČAS Veřejné zakázky

Zadání veřejné stavební zakázky využívající metodu BIM je pro mnoho investorů z řad veřejné správy poměrně obtížným úkolem. Smlouva totiž musí mít trochu jiné náležitosti, než byli doposud zvyklí. Usnadnit situaci jim mohou vzorové dokumenty, které připravuje k vydání Česká agentura pro standardizaci. Na jejich přípravě spolupracuje s advokátní kanceláří Havel & Partners a Odbornou radou pro BIM (czBIM).

Česká agentura pro standardizaci

Zkušenosti s využíváním metody BIM ve veřejné správě odboru Koncepce BIM Agentury ČAS a sdružení czBIM, které je aktivní naopak v soukromé sféře, tak budou při přípravě vzorové dokumentace zastřešeny právní expertízou advokátní kanceláře Havel & Partners.

Zkušenosti ukazují, že zadávání veřejných stavebních zakázek není vždy úplně jednoduchým úkolem. Mnohdy se zbytečně stavba protahuje a prodražuje právě proto, že původní zadávací dokumentace obsahuje nějaké problematické body. Pokud má navíc veřejný zadavatel ještě na projektu využívat metodu BIM, musí brát v úvahu specifika předávání digitálních informací a dalších náležitostí. Z tohoto důvodu se odbor Koncepce BIM Agentury ČAS rozhodl začít pracovat na vzorové zadávací dokumentaci. Ta usnadní veřejným zadavatelům zakomponovat do svých běžných smluv také využití metody BIM. Aby vzniklé vzorové dokumenty co nejlépe odrážely skutečné potřeby veřejných zadavatelů a nevznikaly jen od zeleného stolu, uzavřela Agentura ČAS smlouvu s advokátní kanceláří Havel & Partners a dohodla spolupráci se sdružením czBIM.

„Zkušenosti Havel & Partners se zadáváním veřejných zakázek jsou velmi široké a tato kancelář je pro svoji odbornou expertízu velmi respektovaným partnerem. Proto jsem velmi ráda za tuto spolupráci,“ konstatuje Eva Kaiserová, pověřená řízení odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Odborná rada pro BIM stála u počátků metody BIM u nás a její členové mají mnoho zkušeností jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Spolupráce těchto tří subjektů je tak zárukou, že vznikne skutečně kvalitní vzorová dokumentace, která pomůže všem zadavatelům veřejných stavebních zakázek, ale i soukromým subjektům.“

Agentura ČAS v minulosti představila základ takzvaného Smluvního standardu. Nyní se pozornost zaměřila na přípravu vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek tam, kde je využívána metoda BIM. Tyto dokumenty doplní běžnou smluvní dokumentaci o části týkající se výměny digitálních informací. Vzorové zadávací dokumenty budou obsahovat jak zadávací dokumentaci, tak vzorová smluvní ujednání a další přílohy. V první fázi budou připraveny dvě sady. První bude možné využít u veřejných zakázek na zajištění projekčních prací při použití metody BIM pro stupně projektové dokumentace DUR, DUSP, DSP a DPS. Pomůže tedy výběru a zasmluvnění projektanta. Druhá sada pak bude určena pro veřejné zakázky na konzultační služby při výběru Koordinátora BIM.