Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje

1. 11. 2023 ÚÚR Územní plánování

Byl zveřejněn nový metodický pokyn – Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky ve znění závazném od 1. 9. 2023.