Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže

7. 11. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekreace, chaty – Loučná (Dlouhá Louka)“. Rozhodnutí už nabylo právní moci.

ÚOHS

Podle prvostupňového rozhodnutí ze srpna tohoto roku zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jehož hodnota přesahuje 6 000 000 Kč, aniž by provedl řádné zadávací řízení.

Zadavatel v rozkladu zejména namítal, že ve věci jde o zakázku malého rozsahu, neboť do celkové hodnoty nemají být počítány náklady na změnu územního plánu. Předseda Úřadu však tuto argumentaci odmítl a konstatoval, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí více než 6,5 mil. Kč a jde o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Úřad tedy v napadeném rozhodnutí správně stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, když do její hodnoty zahrnul všechna plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku. Není přitom rozhodné, zda jsou určitá plnění, která byla do smlouvy zahrnuta, nezbytná jen pro zadavatele, či zda z nich bude mít užitek i vybraný dodavatel. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dána okruhem plnění, která musí být pro řádné splnění veřejné zakázky dle smlouvy vykonána.

Martin Švanda