Praha se brání proti pokutě od ÚOHS za protihazardní vyhlášku, podá správní žalobu

8. 11. 2023 Praha Legislativa

Praha se bude soudně bránit proti další pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou dostalo v souvislosti s protihazardní vyhláškou, tentokrát z let 2018 až 2021. Zaplatit musí přes 2,4 milionu korun. Ke Krajskému soudu v Brně podá proti rozhodnutí ÚOHS hlavní město správní žalobu.

Praha

Pokutu ve výši 2 402 000 korun uložil ÚOHS hlavnímu městu v prosinci 2022 za to, že v období od 21. 12. 2018 do 14. 10. 2021 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování hazardních her pouze na určitých místech a ve vymezeném čase. Praha proti tomuto rozhodnutí úřadu okamžitě podala rozklad, její námitky však byly letos v září předsedou ÚOHS zamítnuty a uložení pokuty je tedy pravomocné. Praha ji musí zaplatit do 21. listopadu letošního roku. Město se nyní bude bránit soudně, pražská rada schválila podání správní žaloby proti rozhodnutí o rozkladu ke Krajskému soudu v Brně.

„Chceme uhájit právo městských částí určit si, že na jejich území nebude hazard povolen vůbec. Praha v oblasti hazardu ctí princip subsidiarity, který ÚOHS zpochybňuje. Ve vyhlášce, za kterou Praha dostala pokutu, byla určena konkrétní místa na území Prahy, kde může být provozován hazard. Tento přístup jsme v minulém volebním období přehodnotili a dnes je na území Prahy povolena živá hra kromě území městských částí, které zvolily přístup ‚nulové tolerance‘ hazardu. Myslíme si, že máme šanci u soudu uspět, a to i kvůli rozhodovací praxi Ústavního soudu a Ministerstva vnitra, která je odlišná od ÚOHS,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Pokutu město uhradí z příjmů z hazardu. Stejně Praha postupovala již v červenci tohoto roku, kdy předseda ÚOHS odmítl přehodnotit rozhodnutí svého úřadu a ten tak pravomocně udělil metropoli pokutu přesahující dva a půl milionu korun za historickou protihazardní vyhlášku z let 2014 až 2018. Také proti tomuto rozhodnutí o rozkladu podalo hlavní město správní žalobu.