Roste obliba on-line komunikace

20. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Dneska už každý zná pojmem e-government a ví, že se tak označuje možnost komunikace s institucemi veřejné správy v elektronické podobě. O elektronickém vládnutí se začalo více mluvit postupně s rozšiřováním internetu, ale do oficiálních záměrů České vlády se konkrétní cíle začaly formulovat až počátkem milénia. Široká veřejnost poznala první reálné výsledky 1. ledna 2008, kdy zahájil činnost Czech POINT jako informační terminál a začal poskytovat výpis z rejstříku trestů, prvního neveřejného registru.

Český Podací, Ověřovací, a Informační Terminál (Czech POINT) jako projekt Ministerstva vnitra byl poprvé spuštěn již 28. března 2007 na radnici městské části Prahy 13, a poskytoval výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí. Cílem bylo vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit jakékoli podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů.

Dneska jsou hlavní záměry naplněny a připravují se další novinky. Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl 1. listopadu 2023 vydán výpis s pořadovým číslem 32 miliónů. Stalo se tak na pracovišti advokátní kanceláře v Jirnech a jubilejním „výpisem“ byla autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby. Czech POINT, jako první velký projekt českého e-governmentu dnes za 4 měsíce vydává milión výpisů z informačních systémů veřejné správy. I přes postupující digitalizaci procesů veřejné správy tak má systém Czech POINT své nezastupitelné místo. Pořád zde bude poměrně velká skupina občanů preferujících osobní kontakt s úředníkem. Na tyto občany nesmí veřejná správa zapomínat při návrzích nových digitálních služeb. Proto i nabídka služeb na kontaktních místech se bude rozšiřovat tak, jak budou vznikat nové digitální služby veřejné správy.

Ze statistik systému vyplývá, že roste obliba on-line komunikace. Svědčí o tom rostoucí čísla agendy autorizované konverze na žádost z listinné do elektronické formy. Řada lidí si pomocí této agendy převádí své listinné dokumenty do elektronické podoby. Mnoho žádostí lze totiž dnes vyřídit on-line, ať už prostřednictvím formulářů, nebo jednoduše datovou zprávou. Občané si na to postupně zvykají – také statistika používání agend Czech POINT je toho jasným důkazem.

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby

Czech POINT očekává další rekordní rok – loni si občané přes systém Czech POINT pořídili přes 2,52 milionu výpisů a letos by číslo mělo být ještě vyšší. Výrazný je trend rostoucího zájmu o elektronickou komunikaci – zatímco loňská čísla podpořila možnost podávání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě, letos výrazně roste počet žádostí o zřízení datové schránky i převod listinných dokumentů do elektronické podoby. Vyplývá to ze statistik systému, který pro Digitální a informační agenturu provozuje společnost NEWPS.CZ.

„Statistiky ukazují jednoznačný trend stále rostoucího zájmu občanů o elektronickou komunikaci se státem a úřady. Svědčí o tom nejen rekordní počty žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy. Naprosto zřetelně je dlouhodobý trend digitalizace vidět u ověřené konverze dokumentů. Neustále klesá počet konverzí z elektronické do listinné podoby a zároveň roste počet konverzí opačným směrem, tedy z listinné do elektronické podoby. Mnoho žádostí lze totiž dnes vyřídit on-line, ať už prostřednictvím formulářů, nebo jednoduše datovou zprávou. Občané si na to postupně zvykají – také statistika používání agend Czech POINT je toho jasným důkazem,“ doplňuje Martin Řehořek z NEWPS.CZ.

Projekt Czech POINT představuje garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi nebo dát podání pro zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT tak přináší značné ulehčení komunikace se státem, protože umožňuje využívat údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době má Czech POINT přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory, ale i na více než 100 zastupitelských úřadech v zahraničí.

Podle materiálů: MV ČR, NEWPS.CZ