Test digitálních dovedností

24. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Během právě končícího Týdne pro Digitální Česko proběhlo kromě jiného i vyhlášení výsledků 2. ročníku IT Fitness Testu, který pořádá nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). Účast překonala veškerá očekávání organizátorů. Test dokončilo 74 207 respondentů, což je 10× více než loni. Výrazný nárůst úspěšnosti nastal především u učitelů základních škol.

Odbornou záštitu nad projektem pro letošní ročník převzal kromě jiných i místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který jeho výsledky komentoval takto: „Letošní ročník Týdne pro Digitální Česko byl věnován rozvoji digitálních dovedností. Tím, že IT Fitness test tyto dovednosti testuje hlavně u žáků a studentů na základních a středních školách, významným způsobem doplňuje mozaiku dostupných dat o ročníky, které budou na konci Digitální dekády vstupovat na trh práce. A to je mimořádně důležité s ohledem na to, že očekáváme, že v té době bude 90 % pracovních pozic vyžadovat minimálně základní digitální dovednosti. IT Fitness Test tak dává příslib do budoucna, že budeme schopni na vývojové trendy pružně reagovat, výsledky a vývoj digitálních dovedností porovnávat v čase a díky tomu I vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých iniciativ.“

Projekt IT Fitness Test V4 + Ukrajina je nejkomplexnější bezplatný online test digitálních dovedností v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Hlavním cílem projektu bylo měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů.

Hodnotila se jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání. Testování se zúčastnilo 34 815 žáků základních škol, přičemž se zapojila téměř třetina českých ZŠ. Pokud jde o studenty středních a vysokých škol, zúčastnilo se jich sice o něco méně – celkem 33 194, ale z celkového počtu středních škol se do testu zapojily plné dvě třetiny. Průměrná úspěšnost žáků základních škol se ustálila na úrovni 53 %, u studentů středních a vysokých škol byla průměrná úspěšnost 48 %. Průměrná úspěšnost pedagogů se pohybovala kolem 65 %.

Za velmi uspokojivé lze považovat zejména výrazný nárůst úspěšnosti u učitelů základních škol oproti loňskému testování, celkově téměř o pět procent. Naopak nejhorších výsledků dosahovali shodně žáci i studenti v tematickém bloku kancelářské nástroje. Podrobný rozbor výsledků zveřejní společnost Česko.Digital v rámci kompletní zprávy v průběhu prosince.

Velký zájem o testování považujeme za úspěch, protože „díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů a učitelů, tak i široké veřejnosti, protože stávající data o digitálních kompetencích vycházejí pouze ze sebehodnocení a chybí audit digitálních kompetencí české veřejnosti. Data z IT Fitness Testu mají potenciál tuto mezeru zaplnit,“ říká Martina Habová, vedoucí marketingu a komunikace v Česko.Digital.

RNDr. Erika Stařecká, Ph.D., Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci