Podpora obcím s náklady na úklid nedopalků

1. 12. 2023 Nevajgluj Životní prostředí

Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který zajišťuje kolektivní plnění pro výrobce tabákových výrobků dle zákona o jednorázových plastech, zadal průzkum, ze kterého vyplynulo, že desetina dospělých kuřáků si stále myslí, že nevadí, když se nedopalky odhazují na zem nebo do kanálu.

Nevajgluj

Téměř každý třetí dospělý kuřák se domnívá, že se nedopalek rozloží rychle, nejpozději do jednoho roku. Nedopalky se přitom mohou rozkládat až 15 let na mikroplasty, které zůstávají v životním prostředí. Jediným správným způsobem jejich likvidace je odhození do koše nebo nádob na směsný odpad.

Z průzkumu, který pro NEVAJGLUJ a.s. provedla společnost Focus, vyplývá, že 17 % dotazovaných neví nebo neřeší, zda jsou nedopalky pro naše životní prostředí škodlivé. Z průzkumu dále vyplývá, že až 30 % kuřáků vyhazuje někdy nedopalky do kanálu a mylně se domnívají, že je to lepší řešení, než vyhodit nedopalek na zem. Nedopalek vyhozený do kanálu přitom nezpůsobí povrchové znečištění prostranství, ale rozkládá se ve vodě. Tím se zatěžují čističky odpadních vod.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí mají o něco vyšší kuřáci elektronických cigaret. Ty kouří 25 % oslovených kuřáků, častěji ženy. Nejčastěji se kouření e-cigaret vyskytuje ve věkové skupině 18– 24 let (45 % dotázaných kuřáků z této věkové skupiny). Kuřáci e-cigaret častěji nosí nedopalky s sebou a vyhazují je až doma do koše (14 %). Takové chování se u kuřáků klasických cigaret nebo baleného tabáku prakticky nevyskytuje.

„Nedopalky znečišťují veřejná prostranství, obce a města mají náklady s jejich odstraňováním,“ říká Martina Vrbová, ředitelka kolektivního systému NEVAJGLUJ. „Chceme pomoci obcím s těmito náklady a také s osvětou, aby lidé věděli, že jediným správným způsobem likvidace nedopalků je vyhození do směsného dopadu. Obce, které s námi uzavřou smlouvu ještě letos, mohou získat příspěvek už za letošní rok,“ dodává Martina Vrbová. Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky s filtry uvádějí na trh.

Ilustrační foto – nevajgluj
Ilustrační foto – nevajgluj

Na světě se ročně vyrobí více než 6 bilionů cigaret. Špatné zacházení s nedopalky tak může představovat značnou zátěž pro životní prostředí. Průzkum provedla agentura FOCUS na vzorku více než 700 dospělých kuřáků v Česku.

Více informací lze nalézt na webu www.nevajgluj.cz.

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen producenty tabákových výrobků s filtry a pomůže obcím s náklady na úklid nedopalků, přesněji řečeno s odpady tabákových výrobků s filtry a odpady filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky. Bude také usilovat o zvýšení ochrany životního prostředí omezením odhazování nedopalků.