KAMsNIM.cz vítězem letošního ročníku soutěže Chytrá města

19. 12. 2023 Ukliďme Česko Veřejná správa online

Za přítomnosti tří ministrů byli před týdnem v Praze vyhlášeni vítězové soutěže Chytrá města 2023. Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce či kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City.

Ukliďme Česko, z. s.

Slavnostním odpolednem nás v roli charismatického moderátora provedl Vladimír Kořen a za doprovodu tří ministrů proběhlo vyhlášení vítězů 9 soutěžních kategorií, spolu s osobností roku pro soukromý a veřejný sektor a 4 zvláštními cenami, které udělila Odborná porota soutěže. Vítězní protagonisté chytrých řešení si odnesli ocenění ve tvaru čísla 7 naplněné solí. Sůl v celém konceptu reprezentuje skutečnost, že chytrá a inovativní řešení a iniciátoři, kteří za nimi stojí jsou tzv. sůl nad zlato pro současná města. Bez nich se zkrátka žádná pozitivní změna neuskuteční. Ceny pocházejí z dílny talentované sklářské výtvarnice Vendulky Prchalové.

Z představených projektů nejvíce zaujal vítěz v kategorii „Projekt pro stát“ – aplikace www.kamsnim.cz – snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně „zbavit“ nechtěných věcí a odpadů. Projekt ,,Kam s ním?“ spolku Ukliďme Česko spolehlivě poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. „Projekt je unikátní nejen v tom, že dokázal integrovat stovky různorodých datových sad, ale tato data doplňuje i o další užitečné informace. V aplikaci tak najdete například i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru a to včetně možnosti navigace na tato místa. Vše lze navíc jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 110 000 odběrných míst, která průběžně doplňujeme.“ uvedl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který stojí za vznikem této aplikace.

Vítězi letošního ročníku v jednotlivých kategoriích jsou:

 • Ocenění Osobnost pro soukromý sektor získal Dominik Janík, zakladatel společnosti CITYA.
 • Osobností pro veřejný sektor se letos stal Miroslav Scheiner, manažer speciálních projektů v sekci Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 • Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel: Smart Energocentrum Ivančice společnosti ČEZ ESCO, a.s.
 • Projekt pro město s 10 až 50 tisíci obyvateli: Elektronická aplikace pro case management a koordinaci sociálních služeb městské části Praha 7
 • Projekt pro město s 50 až 200 tisíci obyvateli: Geoportál města Mostu – sdílení dat a služeb
 • Projekt pro město s více než 200 tisíci obyvateli: Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upy Magistrátu města Brna
 • Projekt pro region: Informační a datový portál Libereckého kraje
 • Projekt pro stát: KAMsNÍM – jeho přihlašovatelem byl spolek Ukliďme Česko
 • Mezinárodní projekt: Portál Bezpečí společnosti Medical Information Technologies, s.r.o.
 • Idea: Tessabot (Citymind) – chytrá komunikace občana s městem realizovaná ve městě Uherský Brod
 • Model: Strategický plán města Prostějov 2022–2035

Organizátorem soutěže je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z. ú. Jejím cílem je především podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice. Mezi přední aktivity organizace Smart City Innovations Institut, z. ú., patří identifikace a oceňování navrhovaných chytrých řešení a dlouhodobých strategií z nejrůznějších oblastí na regionální, národní i mezinárodní úrovni v soutěži Chytrá města, jakož i podpora šíření dobré praxe v oblasti Smart City v rámci České republiky prostřednictvím konferencí Smart Region Tour.