Elektronická sbírka zákonů i elektronická tvorba legislativy

Resort vnitra představil projekty modernizující přístup k právu a jeho tvorbě

20. 12. 2023 MV ČR Veřejná správa online

e-Sbírka, tedy elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a e-Legislativa, tedy elektronický nástroj pro tvorbu legislativy. Ministerstvo vnitra představilo projekt přinášející zásadní modernizaci tvorby práva a přístupu k němu pro širokou veřejnost. Projekt začne resort vnitra spouštět postupně od ledna 2024.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra představilo 19. prosince 2024, projekt eSeL. Ten tvoří systémy e-Sbírka a e-Legislativa. e-Sbírka nahradí zbytečně složitý a zastaralý přístup k právu v podobě vydávaní papírových sbírek zákonů. Systém tak konečně poskytne občanům státem garantované a závazné právní předpisy v digitální podobě. Elektronická legislativa zase sjednotí a digitalizuje celý proces vzniku legislativy od počátku do konce.

e-Sbírka tak zajistí dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva každému občanovi a e-Legislativa zkvalitní, zefektivní a zpřehlední jeho tvorbu od počátku legislativního procesu. Vznikne totiž jedno elektronicky, nepřetržitě a bezplatně dostupné místo s přístupem k legislativě platné aktuálně i v minulosti, stejně jako k legislativě, která je projednávána.

Zvýší se také přehlednost legislativního procesu pro ty, kteří právo tvoří, i ty, kteří ho sledují. To současně posílí i transparentnost. e-Sbírka a e-Legislativa propojí existující systémy institucí, které se podílejí na legislativním procesu. Jedná se zejména o informační systémy Úřadu vlády oDok/eKLEP, systém Poslanecké sněmovny a Senátu.

Jednotlivé části projektu budou nabíhat postupně. Už 1. ledna 2024 dojde ke spuštění veřejného portálu e-Sbírky, e-Legislativa pak bude spouštěna od července 2024 do ledna 2025.

Klára Dlubalová