Posílení primární prevence, péče o duševní zdraví žáků i pedagogů nebo proškolení správného chování při mimořádné situaci

8. 1. 2024 Kraj Vysočina Školství

Zástupci Kraje Vysočina a krajského úřadu, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, krajské příspěvkové organizace Vysočina Education, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče a dalších organizací z oblasti školství a prevence diskutovali o možných opatřeních a postupech, která by se v budoucnu mohla na krajských školách realizovat.

Kraj Vysočina

Zástupci Kraje Vysočina a krajského úřadu, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, krajské příspěvkové organizace Vysočina Education, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče a dalších organizací z oblasti školství a prevence diskutovali o možných opatřeních a postupech, která by se v budoucnu mohla na krajských školách realizovat.

„Ambicí dnešního setkání nebylo přijímat zásadní rozhodnutí, ale vyhodnotit si proběhlé události a iniciovat diskuzi, z které mají vzejít návrhy konkrétních opatření. Přímo na schůzce jsme některé z nich identifikovali, budeme je dále komunikovat směrem k ředitelům škol a školských zařízení a ve společném řešení problému pokračovat při příštím setkání,“ zhodnotil setkání radní Jan Břížďala.

Z diskuze vzešly následující závěry:

  1. Fyzické zábrany v podobě detektorů a bezpečnostních rámů, případně úplné uzavření škol pro veřejnost, nejsou efektivním řešením, nemá smysl zpřísňovat už nyní podle legislativy nastavená fungující opatření. Školy jsou veřejným prostorem a mělo by to tak být za stávajících podmínek zachováno.
  2. Zaměření na ochranu měkkých cílů s důrazem na proškolení zaměstnanců i žáků v základních postupech, jak se chovat v případě mimořádné události. Předání obecných doporučení s tím, že jednotlivé organizace si postupy nastaví podle místních podmínek – odpovědné osoby, nouzová tlačítka, SMS systém notifikací, aplikace nebo webové nástroje pro rychlé varování atd.
  3. Vyčkání na výstupy a doporučení z celostátní úrovně (MV ČR, MŠMT ČR, Policie ČR, …), ty budou následně implementovány na školy v regionu.
  4. Realizovat projekty na proškolení kompetentních osob, které si jednotlivé organizace určí – metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog atd.
  5. Pečlivé vyhodnocování kvalifikovanosti nabídek komerčních společností na školení v oblasti ochrany měkkých cílů, bezpečnostních auditů atd.
  6. Věnovat ve školách dostatečný prostor tématu duševního zdraví a psychohygieny.
  7. Přesvědčit ředitele škol o důležitosti oblasti primární prevence. Vytvořit na školách odpovídající podmínky pro realizaci primární prevence – dostatečné prostorové, časové, personální podmínky. Umožnit metodikům prevence odborné vzdělávání, posílit prevenci v rámci jejich pracovní náplně.
  8. Nastavit efektivní systém řešení prevence na školách s návazností na dotační politiku Kraje Vysočina.
  9. Pokračovat a rozšířit vzdělávací aktivity zaměřené na proškolení třídních učitelů, zejména na školách, kde nejsou obsazené podpůrné pozice (školní psycholog, speciální pedagog), které by spolu s metodiky prevence ve školách oblast primární prevence zaštiťovaly.