Dotčené orgány v procesu územního plánování

15. 1. 2024 ÚÚR Územní plánování

Publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).