Reakce MMR na zavádějící zprávy o chystaném systému eTurista

29. 1. 2024 MMR ČR Veřejná správa online

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích, že chystaný registr eTurista povede k narušení ochrany osobních údajů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hlavním cílem systému eTurista je zjednodušit plnění evidenčních povinností ubytovatelů. Totožné informace o hostech dosud posílají na různá místa veřejné správy prostřednictvím několika systémů. Osobní údaje musí archivovat po několik let ve fyzických knihách. Po zavedení informačního systému eTurista se sníží administrativní zátěž pro ubytovatele i obce, zefektivní se výběr místních poplatků z pobytu i sběr dat o aktuální návštěvnosti regionů. Stát bude mít možnost řídit cestovní ruch na základě dat v reálném čase. Dosud byly k dispozici údaje s několikaměsíčním zpožděním.

Zprávy v některých médiích v tomto týdnu naznačovaly, že registr eTurista povede k narušení ochrany osobních údajů hostů. MMR s tím nesouhlasí. Obce získají z databáze pouze ty informace, na které mají nárok už dnes, stejně jako například policie a další orgány veřejné správy. Systém eTurista nezavádí sběr nových údajů o hostech. Informace se budou uchovávat po dobu šesti let tak jako dosud. Údaje o účelu pobytu se budou sbírat pouze u cizinců podle zákona o pobytu cizinců na území ČR. MMR v tomto postupuje v souladu s příslušným rozhodnutím Ústavního soudu.

Identifikace osoby v registru je nutná pro správu poplatku z pobytu. K tomu mají tak jako dnes přístup jen finanční úřady vázané mlčenlivostí a obce z pohledu správce daně. Všechny přístupy do registru se budou zapisovat a bude možné je zpětně dohledat. Identifikace je také potřeba, aby se zabránilo opakovaným záznamům jedné osoby. V opačném případě by registr neplnil svou funkci.

Obava, že prostřednictvím eTuristy bude možné snáze dohledat vztah mezi dvěma osobami podle údajů z ubytování, je neopodstatněná. Takto detailní informace bude mít jen ubytovatel provádějící zápis a správce daně, který tuto možnost má už dnes. V registru k těmto údajům sice bude mít přístup administrátor, ale systém je nastavený tak, aby na takový nestandardní požadavek upozornil. I v tomto případě se jedná o údaje, které se dnes už sbírají a například bezpečnostní složky k nim mají na vyžádání přístup. Po zavedení eTuristy ochrana soukromí hostů vzroste. Jejich údaje se dnes fyzicky zapisují do knih, ke kterým má přístup prakticky kdokoliv, v budoucnu budou tato data v zabezpečeném elektronickém systému. Díky tomu bude možné také přesně dohledat, jaké údaje, kdo a kdy zjišťoval.