Obce Ústeckého kraje mohou žádat o finanční příspěvek na projektové záměry

8. 2. 2024 Ústecký kraj Dotace

Do 29. února 2024 lze podávat žádosti o dotaci Ústeckého kraje na přípravu projektových záměrů. Žádat mohou obce do tří tisíc obyvatel na území našeho regionu. Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. července 2023.

Ústecký kraj

Dotaci z dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2024 lze použít na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace, hydrogeologického průzkumu (posudek), geologického průzkumu, odborné studie či na zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

Více informací o dotačním programu naleznete v přiloženém letáku a na stránkách Ústeckého kraje v sekci Dotace.

Další informace

Hana Šťástková