Nový lesní zákon má zmírnit legislativu a odbourat protichůdnou byrokracii

8. 2. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

Představení návrhu modernizovaného lesního zákona bylo hlavním tématem únorového setkání krajského radního pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslava Krčila a Radomíra Charváta, ředitele Lesního družstva Vysoké Chvojno – jednoho z autorů nové legislativy a také zástupce Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.

Pardubický kraj

Návrh změny legislativy připravili odborníci na základě mnohaletých zkušeností z reálného fungování sektoru, podrobné analýzy a srovnání s legislativou v dalších zemích. „Naprosto správné, a tento názor zastávám dlouhodobě, je také základní východisko modernizované legislativy. Tedy, že dřevo je a bude strategická surovina a že nesmíme dopustit pohrdání produkční funkcí lesa,“ poznamenal po setkání radní Krčil s tím, že aktualizace legislativy je také nutná z pohledu reakce na celkový vývoj, potřeby snížit byrokracii a naopak posílit důvěru v odpovědné vlastníky.

„Podle mne je také velmi prospěšné, že nová legislativa navrhuje odstranit současnou dvojkolejnost. Tedy skutečnost, že dnes hospodaření v lesích řídí dvě ministerstva – zemědělství a životního prostředí. Vzniká tak například celá řada duplicit a zbytečné administrativy. Tato nezdravá anomálie, bude-li odstraněna, bude to jedině ku prospěchu věci. Dojde tak totiž ke zjednodušení procesů, jejich vyšší efektivnosti stejně jako ke snížení byrokracie,“ řekl radní Miroslav Krčil.

Návrh zákona nyní čeká proces připomínkových řízení a schvalování. „V této souvislosti mám ale poněkud obavy, aby zejména samozvaní aktivisté neudělali z tohoto návrhu pod rouškou falešné ochrany životního prostředí paskvil, který se stane pouhým legislativním zmetkem. To by byla podle mého názoru velká škoda. Velmi se proto přimlouvám, aby byla zohledněna odborná a nikoliv ideologická stanoviska,“ zdůraznil radní Krčil.

Závěrem setkání radní Miroslav Krčil přislíbil, že návrh nové legislativy předloží k projednání v rámci Asociace krajů ČR i výboru pro životní prostředí, zemědělství a venkov Zastupitelstva Pardubického kraje.