Pokračuje vyhlašování dotačních programů Fondu Vysočiny na rok 2024

12. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 6. února 2024 vyhlásilo dalších 14 dotačních programů v objemu více jak 141 miliónů korun. Dohromady s již vyhlášenými programy z prosincového zastupitelstva se jedná o sumu ve výši 825,4 miliónů korun, která je určena na podporu nejrůznějších projektů po celé Vysočině.

Kraj Vysočina

„Jedná se o programy, které mohou využít obce, spolky i podnikatelé. Krajský dotační příspěvek pak pomůže například rozvoji akceschopnosti hasičů na obcích, rozšíření programů prevence na školách, udržení prodejen v malých obcích nebo výstavbě nových cyklostezek a cyklotras,“ zmínila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Největším programem vyhlášeným na letošním prvním jednání krajského zastupitelstva je program „Stavby ve vodním hospodářství“ v objemu 81 mil. Kč podporující vodohospodářskou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, ČOV), ale i stavby s dopadem na řešení sucha nebo mající protipovodňovou funkci. Program byl meziročně navýšen o

Další významné investice budou podpořeny v oblasti cestovního ruchu, kam je směřováno 22 miliónů korun na podporu cykloturistiky a cyklodopravy a dále pak v objemu 1,5 miliónu korun na doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu jako jsou servisní body pro karavany nebo odpočinková místa u naučných a turistických tras.

Meziročně byly finančně navýšeny i programy cílící s dotační pomocí na obce na podporu akceschopnosti jednotek požární ochrany v částce 5,4 miliónů korun nebo na budování zastávek veřejné linkové dopravy v objemu 2 miliony korun.

„Kraj s podporou myslí i na sportování hendikepovaných, aktivní seniorskou politiku obcí nebo rozvoj odpadového hospodářství. Navíc se stále snažíme, aby podání dotací bylo pro žadatele maximálně jednoduché, přehledné a pohodlné. Proto u vybraných programů otevíráme možnost podání žádosti prostřednictvím elektronické identity,“ doplnila Hana Hajnová. Jedná se o programy Informační a komunikační technologie a Celoroční aktivity handicapovaných.

V průběhu roku je plánováno vyhlášení zbývajících osmi programů. Celkem by tak mělo být na rok 2024 vyhlášeno 36 programů za 862,5 miliónů korun. Informace o všech vyhlášených programech jsou dostupné na www.fondvysociny.cz.