Vyjádření SMS ČR k rozpočtu regionálního školství

12. 2. 2024 SMS ČR Školství

Sdružení místních samospráv České republiky sleduje a vnímá znepokojení ředitelů mateřských, základních i středních škol, které nastalo po zveřejnění rozpisu rozpočtů pro školy na začátku minulého týdne.

Sdružení místních samospráv ČR

V následujících dnech proběhnou první jednání se zástupci ministerstva školství (MŠMT), jednání školského výboru PSP ČR za účasti ministra školství, po kterých budeme požadovat vysvětlení výrazného propadu rozepsaných finančních prostředků především v položce provozních zaměstnanců. Řešení nastalé situace chceme hledat společně se zástupci odborných asociací i zástupci zřizovatelů nejen s MŠMT, ale i s ministerstvem financí.

Propad ve financích pro regionální školství byl navzdory avizovanému zvýšení rozpočtu o 5 mld. ve srovnání s rokem 2023 sice oznámen (snížení platů o 2 % u neučitelských profesí a snížení prostředků na nepedagogy o 8 tisíc neobsazených míst), nicméně aktuální informace z území ukazují, že v rozpočtech muselo dojít k výraznějším změnám, které nebyly předem se zástupci asociací vůbec diskutovány.

Úkolem SMS ČR je hájit zájmy obcí, včetně jejich zřizovaných příspěvkových organizací a nejinak je tomu i v tomto případě. Ministerstvu předložíme konkrétní příklady škol, pro něž bude avizovaný předpis rozpočtu znamenat nucené snížení úvazků provozním zaměstnancům, nebo dokonce jejich propouštění. Nedovolíme, aby byly na obce nepřímo přenášeny další finanční náklady.