Senioři na internetu

20. 2. 2024 ČSÚ Veřejná správa online

Polovina českých seniorů je online. Přestože se s internetem seznámili až v pozdním věku, postupně se jej učí používat. Řadu funkcí však stále ovládat nedovedou nebo nechtějí. Řada služeb přitom je dostupná jen na webu nebo přes aplikaci, nevyužívání internetu a chytrého telefonu tak seniorům znemožňuje tyto služby využívat.

Český statistický úřad

Vlastnictví a používání informačních technologií je ovlivněno především věkem. Zatímco z osob ve věku 16 až 65 let používá internet 97 %, mezi seniory nad 65 let je online jen málo přes 50 %. Oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti na Českém statistickém úřadu disponuje k této problematice řadou údajů, které v periodiku Statistika&My publikuje Lenka Wichetová.

Na rozdíl od mladších generací, které používají informační technologie celý život, se k nim dnešní senioři dostali až v pozdějším věku. I přesto, že většinu života žili bez nich, postupně si tyto technologie osvojují a rok od roku se zvyšuje podíl osob v seniorském věku, které berou informační technologie jako součást svého života. Podíl osob starších 65 let, které používají internet, vzrostl z 19 % v roce 2013 na 52 % v roce 2023. Přitom dennodenně používá internet 35 % seniorů.

Graf 1. Senioři v Česku používající internet, podle věku (%)
Graf 1. Senioři v Česku používající internet, podle věku (%)
Zdroj: ČSÚ

Na základě vývoje z minulých let se dá předpokládat, že internet bude v příštích letech používat stále více českých seniorů. Příkladem nám mohou být také státy severní a západní Evropy, kde je již v současnosti podíl uživatelů internetu mezi seniory vysoký. Nejvíce uživatelů internetu mezi osobami ve věku 65–74 let mají v Norsku. Internet tam používá 98 % osob tohoto věku. Naopak ve východní a jihovýchodní Evropě je používání internetu ještě méně rozšířené než v Česku.

Graf 2. Senioři (65–74 let) používající internet v Evropě (%, 2023)
Zdroj: Eurostat

Používání internetu je rozdílné v jednotlivých regionech Česka v závislosti na stupni jejich urbanizace. V hustě osídlených oblastech používá internet 64 % obyvatel starších 65 let a ve venkovských oblastech pouze 46 %. Nejvíce seniorů, kteří nepoužili internet nikdy v životě, nalezneme na venkově (41 %).

Mobilní telefony si na rozdíl od internetu osvojili již téměř všichni senioři. V roce 2023 ho používalo 96 % osob starších 65 let, a tento podíl se v posledních letech již nemění. Více než polovina (54 %) osob v seniorském věku používala tlačítkový přístroj, k chytrému telefonu si našlo cestu 43 % seniorů. Podíl seniorů s chytrým telefonem však každým rokem stoupá, a to poměrně výrazným tempem.

V posledních letech se začíná hovořit o tzv. ageismu, tedy diskriminaci lidí na základě jejich věku. Právě k tomu dochází při dnešním dynamickém rozvoji informačních technologií. Lidé, kteří je nepoužívají bývají odříznuti od přístupu k některým službám. Problémem tak může být nepoužívání chytrého telefonu a aplikací v něm. Chytrý telefon má v současnosti 43 % seniorů starších 65 let, ale pouze 13 % seniorů uvedlo, že si během sledovaných tří měsíců stáhli do svého telefonu aplikaci.

Senioři používají internet nejčastěji ke čtení zpravodajství. Tuto činnost uvedlo 47 % seniorů starších 65 let. Zasílání nebo čtení e-mailů se věnuje 44 % seniorů. Internetové bankovnictví obsluhuje třetina seniorů a 5 % seniorů dokonce použilo bankovní identitu pro elektronický přístup ke službám veřejné správy. Nákupy na internetu provádí 20 % seniorů. České seniory ale příliš neoslovuje brouzdání po sociálních sítích. Na rozdíl od mládeže, mezi níž používá sociální sítě 98 % osob, je to mezi seniory pouze 15 %.