Závislost na fosilních palivech

19. 2. 2024 Eurostat Energetika

Eurostat (Statistický úřad Evropské unie) nedávno zveřejnil roční energetické statistiky pro rok 2022. Podle publikovaných údajů činila v roce 2022 závislost EU na fosilních palivech v rámci celkových dodávek energie 70,9 %, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková poptávka po energii v dané zemi nebo regionu). To je mírný nárůst oproti úrovni v roce 2021, kdy činil 69,9 %.

Eurostat

Tento podíl se v posledních desetiletích výrazně snížil. Od roku 1990, prvního roku, pro který jsou k dispozici údaje, klesl přibližně o 11,5 procentního bodu (p. b.), a to především v důsledku nárůstu obnovitelných zdrojů energie.

Graf 1. Podíl fosilních paliv na dodávkách energie v EU (1990–2022 v %)
Graf 1. Podíl fosilních paliv na dodávkách energie v EU (1990–2022 v %)

V roce 2022 byla Malta (96,1 %) i nadále zemí EU s nejvyšším podílem fosilních paliv na hrubé dostupné energii, následovaná Kyprem (89,3 %) a Nizozemskem (87,6 %). Většina ostatních zemí EU měla podíl mezi 50 a 85 %. Pouze Švédsko (30,4 %) a Finsko (38,3 %) měly podíl nižší než 50 %. Ve srovnání s rokem 2021 došlo v roce 2022 k největšímu, avšak poměrně malému poklesu podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii v Lotyšsku (−3,7 p. b.), na Slovensku (−2,1 p. b.) a v Maďarsku (−1,9 p. b.). K největšímu nárůstu došlo v Estonsku (+4,2 p. b.), Francii (+2,9 p. b.) a Bulharsku (+2,8 p. b.).

Graf 2. Podíl fosilních paliv na dodávkách energie v jednotlivých zemích EU (2022 v %)
Graf 2. Podíl fosilních paliv na dodávkách energie v jednotlivých zemích EU (2022 v %)

Rok 2022 byl výjimečný i z energetického hlediska. Byl to první celý kalendářní rok po zrušení významných omezení souvisejících s COVID-19. Byl také poznamenán ruskou invazí na Ukrajinu 24. února a prudkým nárůstem cen různých energetických komodit.

Ruská invaze na Ukrajinu a následné poškození obou větví plynovodu Nord Stream 1 a jedné větve plynovodu Nord Stream 2 způsobily nárůst cen zemního plynu až k hodnotě 340 EUR/MWh. Ještě v průběhu roku 2022 se ceny plynu vrátily k cca 80 EUR/MWh. Aktuálně se cena zemního plynu na referenčním kontraktu pohybuje kolem 25 EUR/MWh.

Obdobný nárůst v roce 2022 zaznamenaly také burzovní ceny elektřiny s dodáním v České republice. Ve stejný den, kdy dosáhly svého vrcholu ceny zemního plynu, dosáhly svého vrcholu také ceny elektřiny, které se zastavily na hranici 984 EUR/MWh. Od té doby se ceny elektřiny vrátily až k 70 EUR/MWh, což je již velice blízko předkrizovým hodnotám.

Kromě toho byl v roce 2022 zaznamenán pokles výroby jaderné energie (viz nedávná zpráva o jaderné energetice). I když došlo k nárůstu obnovitelných zdrojů energie, nestačilo to na kompenzaci poklesu jaderné energie.