Financování regionálního školství

16. 2. 2024 Obec a finance Školství

Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, na včerejší tiskové konferenci opět zdůraznil potřebu řešit otázky financování regionálního školství, především redukci míst nepedagogických pracovníků. Požaduje, aby se nejpozději v příštím týdnu uskutečnilo jednání zástupců vlády s představiteli krajů a zejména se zřizovateli škol, tj. obcí a měst, kterých se financování škol bezprostředně dotýká.

Snímek z tiskové konference SMO ČR
Snímek z tiskové konference SMO ČR

Již v pondělí Svaz měst a obcí ČR v reakci na aktuálně zveřejněné informace o financování regionálního školství prezentoval své stanovisko s apelem na vládu, aby přehodnotila navržené škrty. Předložený plán financování regionálního školství se opírá o redukci tzv. neobsazených míst nepedagogických pracovníků. SMO ČR dlouhodobě na jednáních s MŠMT upozorňoval, že problém je daleko složitější a přímo neobsazená místa nepedagogických pracovníků mají v rozpočtech škol důležitou roli. Představa, že omezením financování nepedagogů o neobsazená místa tedy nedojde k dopadům na zaměstnance školy je lichá. Celý problém má komplexní charakter a rozpočtová opatření musejí jít ruku v ruce s adekvátními systémovými opatřeními, pokud se ovšem nechce rezignovat na aspirace o moderní, funkční školy 21. století.

Stejný požadavek, aby vláda bezodkladně jednala se zástupci zřizovatelů, vyslovilo také Sdružení místních samospráv ČR. Především obce a města zřizují mateřské a základní školy, na které redukce rozpočtu bezprostředně dopadá. Redukcí rozpočtu stát fakticky přenáší financování nepedagogických pracovníků na obce a mimo jiné porušuje bez předchozí diskuze dlouhodobě respektované principy, kdy stát hradí platy ve školách a obce převážně nesou náklady na školní budovy a jejich provoz. Situaci je nutné řešit bezodkladně – dříve, než chaotické vládní kroky v regionálním školství způsobí nenapravitelné škody.

Podle informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uskutečnilo v úterý jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. „Potíže ředitelům škol činí často striktní regulace počtu nepedagogických míst, nejen snížený objem finančních prostředků. Návrh úpravy tohoto usnesení, která umožní ředitelům škol lépe rozložit pracovní úvazky, předložíme na základě dnešní politické dohody. v následujících dnech,“ řekl po jednání ministr školství Mikuláš Bek.

Zástupci školských odborů ani asociace ředitelů nemají sebemenší vliv na rozpočty obcí a měst, kterých se redukce rozpočtu bezprostředně dotýká. Volání obcí a měst po jednání s vládou je naprosto oprávněné. Zdá se, že přístup vlády k územní samosprávě se příliš nezměnil.

-as-