Centrální nákup Plzeňského kraje se podílí na rozvoji regionální centralizace zadávání veřejných zakázek

21. 2. 2024 Plzeňský kraj Veřejné zakázky

Centrální nákup Plzeňského kraje v čele s ředitelkou Janou Dubcovou získal unikátní příležitost spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj na rozvoji regionální centralizace v rámci Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024–2028 (dále jen „Strategie“). Program je financován z fondů Evropské unie, z jedné z komponent Národního plánu obnovy, jejímž cílem je, kromě jiného, metodická podpora a modernizace veřejného zadávání.

Plzeňský kraj

Strategie reaguje na celoevropské trendy a současné výzvy ekonomické, sociální, digitální či environmentální transformace v rámci měnící se ekonomiky. V rámci priority Podpora centrálních nákupů a spolupráce si Strategie klade za cíl, mimo jiné, vytvořit a implementovat funkční, efektivní a moderní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek na úrovni jednotlivých krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj oslovilo s nabídkou spolupráce na tomto projektu Centrální nákup Plzeňského kraje, Jihomoravský kraj a Liberecký kraj, jakožto nejzkušenější centrální zadavatele v České republice. Modely centralizovaného zadávání budou v těchto třech krajích implementovány jako pilotní programy výše zmiňované priority Strategie za účelem ověření funkčnosti těchto modelů v praxi.

Centralizované zadávání veřejných zakázek má mnoho benefitů, mezi něž patří zejména efektivita procesu zadávání veřejných zakázek a vysoká míra jeho profesionalizace, s níž se pojí také snížení rizika vzniku chyb v rámci zadávacího řízení. Dalším z pozitivních dopadů centralizovaného zadávání je snížení administrativního zatížení menších veřejných zadavatelů, specializovaných na jiné činnosti (může se jednat např. o školy, zdravotnická či sociální zařízení, která se zadáváním veřejných zakázek obvykle nemají mnoho zkušeností). V neposlední řadě jsou neoddiskutovatelnou výhodou centralizovaného zadávání významné finanční úspory zajištěné koncentrací poptávky více veřejných zadavatelů v jednom zadávacím řízení, tedy navýšení objemu odběru zboží, které vede k dosažení výrazně nižších cen a v důsledku k hospodárnému využití veřejných prostředků.

Strategie bude představena na konferenci „Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj 29. února 2024 na Akademii veřejného investování v Praze. Konference bude vysílána také online. Úvodní slovo na konferenci přednese místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Česká pirátská strana). Účast potvrdili tuzemští i zahraniční odborníci v oboru veřejného zadávání, mezi nimi například ředitel nákupu skupiny, Asahi Europe & International, Tomáš Veit (ČR), místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu digitálního věku, Margrethe Vestager (Dánsko), či generální ředitel Spolkového zadávání veřejných zakázek, Martin S. Ledolter (Rakousko).

Patrik Pátek