Jasné NE škrtům ve financování regionálního školství

SMS ČR a další organizace apelují na vládu

21. 2. 2024 SMS ČR Školství

Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR vyjadřují důrazný nesouhlas s představenými škrty ve financování regionálního školství. Na vládu se organizace zastupující územní samosprávu na celostátní úrovni obrátily společným apelem.

Sdružení místních samospráv ČR

Organizace odmítají škrty ve financování neobsazených míst nepedagogických pracovníků – což je často jediný zdroj, který mohou ředitelé škol využít k dorovnání tabulkově podfinancovaných zaměstnanců. Plánované škrty ruší i místa dlouhodobě obsazená, a to navíc v průběhu školního roku, kdy jsou mimo jiné uzavřeny smlouvy se zaměstnanci.

„Celkově jde o necitlivý zásah, který je pro jeho adresáty nečekaný, má zásadní dopady do jejich rozpočtů, hrozí propouštěním a ohrožuje existenční jistotu řady zaměstnanců,“ stojí ve společném prohlášení.

Všechny podepsané organizace proto vyzývají vládu, aby v krátké době přijala adekvátní rozpočtová a organizační opatření, aby nedošlo ke snížení kvality vzdělávání a nebyla ohrožena pracovní místa zaměstnanců škol. Organizace vyzývají rovněž vládu, aby se zúčastněnými aktéry neprodleně zasedla k jednacímu stolu a hledala urychleně komplexní řešení systémových nedostatků.

Přílohy