Stát by měl více podpořit výstavbu školek, ukázala studie pro Středočeský kraj

23. 2. 2024 Středočeský kraj Školství

Ve Středočeském kraji v tuto chvíli chybí zhruba dva tisíce míst v mateřských školách pro děti od tří let, ukázala studie, kterou si nechal kraj zpracovat. Na jednání rady o tom informoval Jiří Snížek, náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Radní vzali studii na vědomí a plánují na toto téma otevřít debatu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Středočeský kraj

Výraznou podporou výstavby mateřských škol ve městech a obcích Středočeského kraje by se mělo zamezit budoucím ekonomickým dopadům na státní kasu. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal zpracovat Středočeský kraj a kterou na dnešním jednání rady prezentoval Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Města a obce sice v minulosti povolovaly výstavbu domů, nicméně neřešily návaznou vybavenost. V našem kraji tedy nechybí jen místa ve školách, ale i školkách,“ shrnuje Jiří Snížek a pokračuje: „Největší problémy máme zejména v satelitech v blízkém okruhu u Prahy, a také na Vlašimsku, Berounsku anebo Slánsku.“

Jednou z otázek, na kterou měla studie odpovědět, byla potenciální neuspokojená poptávka po předškolním vzdělávání. Další klíčovou otázkou bylo zjištění ekonomického dopadu pro obce, kraj a stát v případě zapojení rodičů dětí, kteří se vrátí do pracovního procesu. Součástí analýzy je též porovnání výnosů a nákladů pro jednotlivé aktéry „Ve Středočeském kraji nám tedy chybí dva tisíce míst pro děti starší tří let. Částečně tato místa suplují soukromé mateřinky a dětské skupiny. Nicméně pak tato místa chybí pro děti mladší tří let,“ konstatuje Jiří Snížek.

Přitom, pokud by byl v kraji dostatek míst, největší prospěch by měl ze zaměstnaných rodičů stát. „Po započítání multiplikačního efektu získá stát o 300–400 tisíc korun ročně více, než kolik jej stojí roční provoz jednoho místa ve školce. Tyto dodatečné příjmy do státní pokladny by zaplatily výstavbu nových školek během 4 let, Pro stát je tedy výstavba školek návratnou investicí a je velká škoda, že jen ve Středočeském kraji stát takto tratí miliardu ročně na nevybraných daních, nehledě na vyvolané sociální a finanční přínosy pro děti, rodiče a společnost,“ vypočítává Jiří Snížek. Kraj na případném rozšiřování netratí, ale nemá ani žádný velký zisk. Středočeský kraj by díky umístění jednoho dítěte získal ze sdílených daní cca 1–2 tis. korun.

Obec jako zřizovatel získá od státu cca 18 400 Kč za umístěné dítě v MŠ, což přibližně pokryje provozní výdaje, které jako zřizovatel hradí. Zbývající výnosy z vyššího výběru daní a odvodů se rozpočítají mezi všechny obce v ČR a není zde přímá souvislost pro konkrétní obec. „Pokud bychom započítali i vstupní investici, doplácela by obec dalších 30 let cca 16 tis. Kč ze svého rozpočtu na každé nově vytvořené místo. Z ekonomického pohledu není pro obce motivující zřizovat další místa v MŠ nad rámec svých zákonných povinností. Bez financování ze strany tedy státu nelze očekávat, že se města a obce do rozšiřování kapacit ve větší míře pohrnou,“ míní Jiří Snížek. V současné době nejsou vypsány žádné dotace na rozšiřování kapacit mateřských škol. Podporována je pouze infrastruktura pro dětské skupiny z Národního plánu obnovy, financovaného z prostředků EU.

Michal Kroutil