Limity počtu zaměstnanců v regionálním školství letos nebudou závazné

26. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

Vláda na středečním jednání souhlasila s návrhem ministra školství, aby tzv. limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem prostředků na platy mohou využít na potřebný počet zaměstnanců.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

„Pro letošní rok se nám tak podařilo rozvolnit v případě škol zbytečnou regulaci, která byla zavedena v 90. letech, kdy stát školy přímo provozoval, a platila dosud i přesto, že zřizovateli jsou už dávno obce a kraje,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Úprava opatření umožní flexibilnější využití stanovených prostředků na platy a zároveň povede ke snížení administrativní zátěže.

Ministerstvo školství rozepsalo začátkem února pro regionální školství rozpočet ve výši 188 miliard korun, což je o 5 miliard korun víc než loni. Původní rozpočet pro resort školství počítal se snížením až o 17 tisíc úvazků nepedagogických pracovníků. Koncem ledna schválila vláda na návrh ministra školství Beka navýšení rozpočtu o další 4 miliardy korun, což nakonec umožnilo omezit snížení normativu na 7,5 tisíce nepedagogických pozic. Významná většina těchto pozic je neobsazená, řešení se proto hledá pro zbývajících 2,5 tisíce pozic z celkem téměř 70 tisíc pozic nepedagogických pracovníků v celé ČR.

„Jsem si vědom složité situace některých škol, které se aktuálně musejí vypořádat s nedostačujícím objemem finančních prostředků na zajištění nepedagogické práce,“ uvedl ministr v Bek v dopise ředitelům škol, ve kterém je detailně informuje o dalším postupu a možnostech. Informoval ředitele, že bude usilovat o navýšení prostředků v rezervě spravované krajskými úřady, a to na nejbližším jednání vlády k rozpočtu, které je avizováno na 29. února 2024.