Nová strategie veřejných nákupů pomůže posunout ekonomiku kupředu

1. 3. 2024 MMR ČR Veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024 až 2028, která klade důraz na strategický rozměr veřejných zakázek. Na půdě resortu se s ní seznámili účastníci odborné konference. Mluvili také o nových výzvách veřejného nakupování.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Tato strategie je, pokud jde o záběr a komplexnost, první opravdu koncepční materiál v oblasti zadávání veřejných zakázek v České republice. Plníme tím důležitou část programového prohlášení vlády a hlavně reagujeme na aktuální výzvy ve veřejných nákupech. Každý rok představují skoro bilion korun, je třeba začít tyto prostředky konečně chápat jako příležitost posunout českou ekonomiku kupředu, aby byla inovativnější a konkurenceschopnější. Strategie přispěje k tomu, že se veřejné peníze začnou utrácet strategicky. Stát a samosprávy mají nakupovat to, co skutečně potřebují, a myslet při tom na budoucnost,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který konferenci zahájil.

Evropský pohled v kontextu výzev, který pro veřejné zakázky představuje celoevropská koncepce zohledňující rozvoj strategických a udržitelných veřejných investic, na konferenci představila místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu digitálního věku a hospodářské soutěže Margrethe Vestager.

Další témata (viz program konference) otevřela debata o klíčových výzvách pro ekonomiku a zadávání veřejných zakázek nebo nad změnami ve veřejných investicích včetně problematiky udržitelného financování a jeho dopadu do sféry nákupu. Přispěli do ní zástupci Evropské komise v Česku, zastoupení Evropské investiční banky v ČR a předseda představenstva Národní rozvojové banky. Synergie veřejného a soukromého sektoru hledali zástupci trhu včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Klíčové faktory úspěchu moderního nákupu z pohledu praxe soukromého sektoru představil Tomáš Veit, ředitel globálního nákupu Asahi Group.

„Soutěž založená na kvalitě neznamená pouze zaplatit vyšší cenu uchazeči, který nabízí přesvědčivou kvalitu, ale také mít na straně poptávky dostatek chytrých lidí, kteří jsou schopni podporovat udržitelnost a inovace. Kultura zadávání veřejných zakázek je rozhodující pro získání hodnoty za peníze,“ prohlásil na konferenci soudce švýcarského Federálního správního soudu a odborník na soutěžní právo Marc Steiner.

Inspirativní příklady ze zahraničí pak představili Martin Ledolter, generální ředitel rakouského centrálního nákupního tělesa Bundes Beschaffung Gesellschaft a Peter Kubovič, předseda slovenského Úřadu pro veřejné zadávání.