Stromy řidičům pod kola neskáčou, nejčastěji je zabíjí nepozornost a nesprávný způsob jízdy

5. 3. 2024 Arnika Doprava

Řidiči motorových vozidel zavinili v roce 2023 82,3 % dopravních nehod. Dokládají to statistiky Policie České republiky. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly nesprávný způsob jízdy a nepozornost. Důsledkem nehody, která může být i tragická, je pak také náraz do stromu.

Arnika

V roce 2023 Policie České republiky šetřila 94 945 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 455 osob usmrceno, 1 751 osob zraněno těžce a 23 936 osob zraněno lehce. Řidiči motorových vozidel zavinili 82,3 % dopravních nehod. Přišlo při nich o život 411 osob, tj. 90,3 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2023. Čísla jsou téměř identická s rokem 2022.

Na počtu dopravních nehod se roce 2023 nejvýrazněji podílel nesprávný způsob jízdy, tedy nevěnování se plně řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání, vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu a další, při těchto nehodách bylo usmrceno 183 osob. Za podobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, při nehodách tohoto typu bylo usmrceno 138 osob.

Nejčetnějšími druhy nehod byly v roce 2023 srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 27 058 nehod, srážka s vozidlem zaparkovaným 23 026 nehod a srážka s pevnou překážkou 21 287 nehod.

Nejtragičtějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při kterém bylo usmrceno 210 osob (46,15 % z celkového počtu osob usmrcených při dopravních nehodách). Druhým nejtragičtějším druhem nehody je srážka s pevnou překážkou, při které došlo k usmrcení 101 osob (22,20 % z celkového počtu), přesto u tohoto druhu nehody došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu usmrcených osob oproti roku 2022 (o 30 osob).

Ke srážkám s pevnou překážkou patří také kolize se stromem. Podle informací Policie ČR byl počet takových nehod 2 165 a bylo při nich usmrceno 55 osob. Je to o 31 osob méně než v roce 2022.

Podle Arniky rozhodně není řešením této situace plošné kácení stromů u silnic. To by naopak přineslo další problémy s dopadem na naše zdraví a majetek. Nelze spoléhat na to, že nám někdo bezpečnost na silnici zvýší, nebo dokonce zaručí. Naopak bychom měli převzít odpovědnost za riziko, které postupujeme, když sedáme za volant. Alarmující je, že tři nejtragičtější příčiny nehod se od roku 2009 nemění.

Při snižování počtu dopravních nehod na českých silnicích a zmírňování jejich tragických důsledků pomůže spíše realizace systémových opatření, ke kterým patří i vzdělávání řidičů a přísnější postihy za nebezpečné přestupky. Osvědčují se také preventivní opatření, konkrétně jde o snížení rychlosti při průjezdu alejemi, zákaz předjíždění, oddělení stromů svodidly na rizikových místech a zviditelnění kmenů reflexními prvky.

10 nejtragičtějších příčin nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v roce 2023
(Číslo v závorce udává počet usmrcených osob.)
  1. přejetí do protisměru (72)
  2. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (55)
  3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (53)
  4. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (30)
  5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (27)
  6. nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (25)
  7. nezvládnutí řízení vozidla (20)
  8. nedání přednosti upravené dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (11)
  9. nedání přednosti při odbočování vlevo (9)
  10. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (9)
Další informace