Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu

13. 3. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Školství

Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky na výživu a dalšími aktivně pracují na reformě školního stravování. Již v únoru byla vydána Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování a proběhla i řada vzdělávacích seminářů a workshopů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Probíhá také finalizace odborných podkladů pro pilotní testování nového spotřebního koše a novelizaci vyhlášky o školním stravování. Ta bude účinná nejpozději před začátkem školního roku 2025/2026, jak bylo plánováno od začátku fungování skupiny. K žádnému zásadnímu odkladu nedošlo.

Po 30 letech je tato vláda první, která školní stravování a jeho reformu začala koncepčně řešit. Jde ale o velmi komplexní krok, který ovlivní cca 2 miliony dětí, a proto musí být precizně zpracován a vykomunikován se všemi, kterých se týká. Práce na reformě běží podle harmonogramu. Pilotní testování spotřebního koše proběhne během května a června, následně bude vyhodnoceno a prostřednictvím vyhlášky o školním stravování zapracována mj. i optimální podoba spotřebního koše.

„Jsme skutečně první vládou, která se snaží systém školního stravování po 30 letech koncepčně zlepšit. Máme společný cíl a už u něj skoro jsme. Zdravotní potenciál zlepšení kvality stravování pro více než 2 miliony dětí, které docházejí do školních jídelen, je obrovský. Školní jídelny tvoří významnou část jejich energetického příjmu a pro mnohé se jedná o jediné teplé jídlo dne. I proto je to pro mě absolutní priorita. Děkuji členům pracovní skupiny za vynikající práci,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Významným výstupem pracovní skupiny je publikace Metodiky k dietnímu stravování. Ta byla po patřičném proškolení relevantních dozorujících orgánů a zástupců škol publikována v únoru. Dle ohlasů z praxe včetně pilotního hodnocení se jedná o velmi úspěšný výstup. Ředitelé i kuchařky oceňuji, že je vidět, že se vše udělalo pořádně a s respektem k doporučeným postupům. Poskytovatelé školního stravování rovněž mohou využít Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic, pokud se jich veřejné zakázky týkají, protože princip je shodný s nemocnicemi.

„Již od roku 2013 také existuje pod odbornou garancí SZÚ projekt Zdravá školní jídelna, díky kterému vyšla řada metodických návodů. A od té doby fungují i praktické tréninky personálu školních jídelen ve správných kulinářských technikách ve spolupráci s Makro akademií a Kulinářským uměním a další teoretická vzdělávání ve spolupráci s Asociací školních jídelen. Velmi dobré ohlasy máme i na zmíněnou metodiku k dietnímu stravování, kterou ředitelé škol i stravovací provozy velmi chválí a dle jejich vyjádření lepší metodika nikdy z ministerstev nepřišla. Práce tedy probíhají dle plánu a za velmi dobré spolupráce všech zúčastněných, za což bych vzhledem k ambicióznímu cíli, který jsme si stanovili, ráda poděkovala,“ řekla Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu a předsedkyně Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování.

„Přesný termín vydání a účinnosti novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování bude stanoven na základě výsledků pilotního programu a jeho vyhodnocení. Vzhledem k velkým dopadům nelze tento proces uspěchat, protože potenciální chyby, nedomyšlené kroky či nedostatečná komunikace podoby spotřebního koše a všech souvisejících kroků se školami by mohly vést ke ztrátě důvěry a poškození dosud velmi dobré spolupráce mezi zástupci v pracovní skupině a školními a stravovacími zařízeními. Proto i změna vyhlášky bude spojena s vytvořením detailního výkladového materiálu, který je spolu s novelou vyhlášky momentálně připravován,“ doplnil Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav se ohrazují proti výrokům a krokům spolku Nesehnutí v této věci. Nelze paušálně tvrdit, že v systému školního stravování se již nyní nevaří zdravě. Opakovaně o tom nevypovídají ani plošné výsledky analytických studií nutriční adekvátnosti školních obědů, které realizoval Státní zdravotní ústav. Není pravda ani to, že by byla odkládána či jakkoli zdržována novelizace zmíněné vyhlášky. Harmonogram od začátku fungování pracovní skupiny i vzhledem k výše uvedenému počítá s rokem 2025. Změny, jakkoli nutné, nelze tlačit tzv. na sílu, ale naopak je nezbytné je připravovat s respektem ke školám, jejich jídelnám a jejich personálu, bez jejichž spolupráce a důvěry není změna možná.