Portál občana a petice kandidatury na prezidenta

14. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o volbě prezidenta, která mimo jiné umožní podepisovat petice kandidátů na prezidenta online. V případě, že novela zákona projde celým legislativním procesem, získají zájemci o kandidaturu možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet, a to na Portálu občana.

Novela má také zakotvit pravidlo, že poslanci a senátoři smí podpořit jen jednoho kandidáta. Novelu zákona začátkem února schválila vláda.

Díky digitalizaci přibude další benefit pro občany v podobě možnosti podepisovat petice na kandidaturu na prezidenta online. Kandidáti usilující o podporu více než padesáti tisíc občanů budou mít možnost shromažďovat podpisy nejen prostřednictvím tištěných formulářů, ale také online. Podepsání petice bude probíhat stejně jednoduše jako podepisování ePetice, kterou je možné podepisovat již dva roky přes Portál občana prostřednictvím Identity občana.

Identita občana zaručí, že údaje všech podepsaných odpovídají skutečnosti a zamezí tak hrozbě duplicitních podpisů, jak tomu může být u papírové formy. Pokud uchazeč překročí požadovanou hranici 50 tisíc online podpisů a splní také další náležitosti, bude automaticky registrován úřady jako kandidát do voleb. Zajištěna bude také kontrola duplicit v listinné petici oproti systému elektronické petice.

„Jde o další posun v digitalizaci, kdy vedle listinné podoby bude možná pro sběr podpisů pro kandidaturu na prezidenta i elektronická petice. Ušetří to čas a hlavní výhoda je v tom, že petici budou občané podepisovat přes Identitu občana, tudíž odpadá ruční kontrola podpisů i celková chybovost, kterou jsme v tomto sledovali v minulých letech. Vybojovali jsme také povinnost dokladovat méně osobních údajů potřebných k podpisu. V původní podobě legislativy byla například požadována adresa bydliště, to se však podařilo odstranit,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Pro každého kandidáta bude možné založit jen jednu elektronickou petici a jen pro jedny konkrétní volby. Elektronickou petici bude možné založit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici se tímto krokem nijak nemění.

Mgr. Karolína Sadílková, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci