Český eRecept lze uplatnit v dalších státech EU

Po Chorvatsku, Polsku a Španělsku, nově i v Estonsku a Lotyšsku

15. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Minulý týden se rozšířil okruh států Evropské unie, kde si čeští občané mohou vyzvednout své léky na základě českého eReceptu. Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv úspěšně dokončil ověření produkčního provozu s Lotyšskem a Estonskem, proto i v těchto státech od 8. března 2024 místní lékárníci přijímají eRecepty vystavené českými lékaři.

Kraj Vysočina

Přímo v Estonsku si tuto službu ověřil krajský radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie, Jan Břížďala. „Možnost vyzvednout si v Estonsku eRecept vydaný v tuzemsku je výrazným zjednodušením pro naše občany pobývající v této zemi. Měl jsem možnost tuto novinku prezentovat českému velvyslanci v Estonsku Davidu Královi, který ji přijal s nadšením a velmi pozitivně,“ uvedl radní Jan Břížďala.

Přeshraniční eRecept je součástí přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví poskytované Evropskou komisí a členskými státy EU pod názvem MyHealth@EU. Tyto služby nejsou povinné, státy EU je ve spolupráci s Evropskou komisí implementují a provozují dobrovolně. Z toho důvodu zatím nejsou k dispozici v celé Evropské unii.

Možnost vyzvednutí léků na „papírový“ recept zůstává zachována ve všech státech EU.

eRecepty vydané v České republice lze nyní použít v Chorvatsku, Polsku, Španělsku a nově i v Estonsku a Lotyšsku. V přípravě je spuštění služby s Řeckem, Maďarskem a dalšími státy. Od června 2023, kdy byla služba zavedena, bylo v EU úspěšně uplatněno už více než 800 českých eReceptů.

Další informace