Nová pravidla pro umělou inteligenci

15. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Europoslanci schválili 13. března nová pravidla pro fungování umělé inteligence, jejichž cílem je poskytnout jasné požadavky a povinnosti týkající se jejího použití. Kromě toho stanoví pravidla, která budou chránit základní práva obyvatel před rychle se rozvíjející umělou inteligencí a také zjednoduší vývoj, provoz a volný pohyb AI služeb a produktů na vnitřním trhu EU.

Aby AI akt vstoupil v platnost, musí jej ještě formálně schválit Rada EU, složená z členských států. V případě finálního schválení Aktu o umělé inteligenci stanoví přísnou regulaci technologií používaných pro účely kategorizace osob podle náboženského vyznání nebo sexuální orientace a zakázáno by mělo být rozpoznávání emocí pomocí systémů AI na pracovišti či třeba použití umělé inteligence pro predikování trestných činů.

„Pokud chceme držet krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi, musíme si být vědomi všech příležitostí i rizik, která s jejich využíváním vyvstanou. Česko se během svého předsednictví zasloužilo o jednomyslnou podporu členských zemí pro vznik Aktu o umělé inteligenci a sehrálo důležitou roli v navazujících jednáních s Evropským parlamentem za účasti Evropské komise,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Kromě řady regulací je Akt o umělé inteligenci i součástí širšího balíku opatření na podporu rozvoje umělé inteligence, který zahrnuje i tzv. AI inovační balíček nebo Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence, které posílí zavádění, investice a inovace v oblasti umělé inteligence v celé EU. První povinnosti vyplývající z Aktu o umělé inteligenci by mohly začít platit již v roce 2024 a všechny povinnosti pak dva roky po zveřejnění nařízení.

Jakub Neščivera, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci