Spolupráce Fondu na podporu dostupného nájemního bydlení a Pardubického kraje

21. 3. 2024 Pardubický kraj Bydlení a stavby

Spolupráce se Státním fondem podpory investic a vznik Regionálních center podpory dostupného bydlení. To byla hlavní tématem setkání hejtmana Martina Netolického s ředitelem této organizace Danielem Ryšávkou. Jednání se zúčastnili také krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr, primátor Pardubic Jan Nadrchal a zástupci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, kteří zaštiťují vznik regionálního centra.

Pardubický kraj

„V rámci Národního plánu obnovy bylo v tuto chvíli vyčleněno sedm miliard korun pro reformu dostupného bydlení. Díky těmto prostředkům by se měl zvýšit a zkvalitnit bytový fond měst a obcí, a to výstavbou, rekonstrukcí nebo nákupem bytových jednotek. Pro nás by mohla být tato podpora možností jak ve spolupráci s městy rozšířit a zkvalitnit ubytovací kapacity například v rámci našich nemocnic, jelikož se tento způsob zajištění ubytování pro naše zaměstnance jeví jako výhodnější než investovat do stávajících ubytoven. Určitě se budeme touto myšlenkou velmi intenzivně zabývat. Prostředky je možné využít jak na výstavbu a rekonstrukci bytů, tak na přímý nákup, což by se mohlo jevit jako relativně rychlé řešení, jelikož předpoklad vyhlášení výzvy je na podzim letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že nájemci musí splňovat kritéria stanovená touto výzvou, která by měla zvýhodňovat právě potřebné profese lékařů, zdravotních sester, hasiče či policisty nebo osoby do 35 let věku.

Pro pomoc městům a obcím vzniká v Pardubicích poradenské centrum při Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje. „Máme vytvořený screening území, kdy bylo osloveno 42 největších obcí, kdy jsme se snažili zjistit připravenost projektů, které jsou nyní v různé fázi rozpracovanosti. Vzniklé Regionální centrum bude s obcemi nadále intenzivně komunikovat tak, aby byla v území co největší informovanost a maximalizovalo se čerpání,“ uvedla ředitelka Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Klára Štefančová.

Regionální centra SFPI nebudou ve všech krajích, pouze v osmi vybraných. Podle radního Ladislava Valtra je pro území Pardubického kraje velmi důležité, že se toto centrum podařilo do Pardubického kraje dostat, navíc ve spolupráci právě s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. „Naše regionální rozvojová agentura je městům a obcím zavedeným partnerem nejen při podávání žádostí do různých programů evropských fond, ale i z hlediska poradenství a informačního servisu. Je tak logické a příhodné, že přejímá také roli v oblasti podpory bytové výstavby. Nejsou tak generována další úřednická místa, ale využívají se znalosti a kontakty přímo v území, což považuji za správné,“ sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Možnost rozšíření kvalitního bytového fondu zajímala také pardubického primátora Jana Nadrchala. „Z mého pohledu bychom takto mohli nabídnout ubytování profesím, které v rámci města dlouhodobě evidujeme jako nedostatkové. Jedná se například o městské policisty či řidiče městské hromadné dopravy,“ uvedl Jan Nadrchal s tím, že právě zajištěné bydlení může být pro potencionální uchazeče velkým benefitem a díky doplnění těchto profesí by město mohlo Pardubákům nabídnout kvalitnější služby.