Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s DIA ČR a ÚZIS ČR představuje novou aplikaci EZKarta

21. 3. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Veřejná správa online

Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou aplikaci elektronického zdravotnictví EZKarta. Ta přináší nové funkce a stává se plnohodnotnou eHealth aplikací Ministerstva zdravotnictví, která tvoří bránu k novým službám elektronizace zdravotnictví a stává se komunikačním kanálem mezi resortem zdravotnictví a občany. První zásadní funkcionalitou je Očkovací průkazka občana.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

EZKarta bude postupně přinášet nové funkce jako např. mapu poskytovatelů zdravotních služeb. Kromě jiného má EZKarta ambici přinést uživatelům úsporu času v nakládání s jejich zdravotnickou dokumentací a zvýší dostupnost elektronických služeb v oblasti zdravotnictví.

EZKarta nahrazuje aplikaci Tečka a přináší rozšířené funkce pro uživatele, kterým se tato aplikace aktualizuje právě na EZKartu. Přístup ke svým údajům občané získají po bezpečném přihlášení skrze Identitu občana, a to např. skrze bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu či Moje ID.

Současnou hlavní funkcí, kterou EZKarta nabídne všem občanům, je očkovací průkazka. Každý občan uvidí v aplikaci veškerá svá očkování, která mu byla aplikována od 1. 1. 2023, a to včetně očkování proti onemocnění COVID-19. Funkce pro uchovávání, zobrazování a validaci covidových certifikátů je v aplikaci EZKarty zachována i nadále jako samostatná sekce, včetně vazby na portál ocko.uzis.cz. V roce 2024 přinese EZKarta další funkcionality jako Rozcestník MZČR (seznam aktualizovaných webových odkazů), mapu poskytovatelů zdravotních služeb a výpisy informací z centrálních resortních systémů.

„Elektronizace zdravotnictví je jednou z mých priorit a EZKarta je její vlajkovou lodí. Očkovací průkazka, která je její první funkcí, umožní mít v mobilu nejen svá očkování a jejich detaily, ale i očkování svých nezletilých dětí, mladistvých a dalších osob, kterým dají důvěru – mandát. Samotné očkování se v EZKartě zobrazí okamžitě po tom, co bude zadáno do systému ze strany očkujícího lékaře, což jsou standardně minuty po jeho aplikaci. Tyto údaje budou občané dle potřeby moci sdílet i se svým praktickým lékařem,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Se zahrnutím nových funkcí, které EZKarta přináší, bylo nezbytné zvýšit bezpečnost aplikace a přejít od původní jednoúčelové aplikace ke stavu, který poskytuje vysokou úroveň zabezpečení pro přístup k datům. Do EZKarty je možné se přihlásit pouze zabezpečeným způsobem pomocí Identity občana a chránit tak osobní údaje, které jsou v aplikaci zobrazovány. Tuto službu využívají pro bezpečné přihlášení i bankovní aplikace.

Na vývoji aplikace a jejich funkcionalit Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje i s Digitální a informační agenturou (DIA), se kterou koordinuje i zveřejnění a zajištění hladkého průběhu uvedení do provozu tak, aby nebyly ohroženy další digitální systémy státu. Součástí aplikace je pojistka, která v případě příliš vysokého počtu požadavků na přihlášení do centrálních registrů státu zabrání jejich přetížení.

„Aplikace EZKarta je praktickým příkladem toho, jak digitalizace ulehčuje občanům běžný život. Velmi oceňujeme flexibilitu a důraz na bezpečné fungování aplikace ze strany Ministerstva zdravotnictví tak, aby i její spuštění proběhlo bez přílišného zatížení našich systémů. Po zkušenostech s eDoklady jsme v posledních měsících intenzivně spolupracovali a kolegové z Ministerstva zdravotnictví zapracovali naše připomínky k aplikaci, do které se přihlašuje skrze Identitu občana,“ řekl ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Pro více informací o aplikaci EZKarta a jejím používáním i s návodem můžete navštívit webové stránky NZIP – Národní zdravotnický informační portál.