Datové schránky dlužníci neotvírají

25. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Stát od ledna 2023 povinně zřídil datovou schránku více než 2 milionům živnostníků, spolků, nadací a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Podle údajů České pošty však k aktivnímu využívání svých datových schránek do této chvíle nepřistoupilo více než 450 tisíc lidí. A právě pro ty může neotevřená datovka znamenat vážné komplikace.

V každé druhé neotevřené datové schránce jsou totiž dopisy od finančního úřadu nebo exekutora, vyplývá ze statistik odesílatelů zpráv do datových schránek.

Většina příjemců svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu. V této situaci Digitální a informační agentura (DIA), která je správcem datových schránek, ve spolupráci s Kabinetem místopředsedy vlády pro digitalizaci plánuje kampaň zaměřenou na ty osoby, kteří svou datovou schránku dosud neotevřeli. Odstartuje začátkem dubna využitím online prostředků a reklamních ploch ve veřejném prostoru, na poštách a úřadech. Opětovně se budou rozesílat dopisy přímo do poštovních schránek uživatelů.

Největší část „nových“ držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Přihlásit se do ní mohou na webových stránkách mojedatovaschranka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem nebo skrze Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů. Zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí 10 dní od přijetí, kdy zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce. Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.

„Pokud jste živnostníci nebo OSVČ, a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů. Zkontrolovat stav datové schránky můžete i přes web mojedatovaschranka.cz. Pokud nechcete zmeškat důležité zprávy ve vaší datové schránce, můžete si nastavit informace o přijatých zprávách do e-mailu či SMS,“ komentuje situaci vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Všechny důležité informace jsou dostupné na webové stránce www.mojedatovaschranka.cz a také je možné se obrátit na infolinku, kde si mimo jiné můžete ověřit, zda vám byla datová schránka ze zákona zřízena.

„Každý, kdo má IČO, má dnes státem zřízenou datovou schránku. Někteří lidé si možná řekli, že když si psaní v datové schránce nevyzvednou a nikdy se do datové schránky nepřihlásí, schránka zůstane ‚mrtvá‘, a tím pádem do ní nic nemůže přijít. Je to stejné, jako kdybyste měli schránku na domě a tvářili byste se, že vám do ní nechodí dopisy,“ dodává Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Karolína Sadílková, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci